DE HOGE RAAD VAN DE KINDEREN

AANHOUDING VAN EEN ZAAK

De Hoge Raad van de Eerstgeboren Erfgenamen van de individuele geboorte trust nalatenschap Cestui Que Vie en de geboortegeregistreerde Kinderen, afgekort: de Hoge Raad van de Kinderen (HRK),

 

stuit

 

de gevolgde rechtsgang en (strijd goede) procesorde, welke niet sorteert onder de Grondwet maar onder de maritieme rechtspraak van de, aan de Cestui Que Vie Verloren en dood op zee / Dead at Sea (DAS) presumptie, onderworpen rechtbanken.


RECHTEN VAN DE MENS


  1. Op de classificaties van geboorte en afkomst zijn, vereenkomstig de Waarden van het Koninkrijk der Nederlanden en de internationale rechtsorde; de Universele Rechten van de Mens (UNINSEAD/uninseadead) van toepassing.Rechten van de mens, Artikel 2:  Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe

iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet- zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat.


2. Geen bepaling in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.