PRESS RELEASE

PERSBERICHT 27 OKTOBER 2021 INZAKE BOSS/MAKER


HRK/SAC PERSBERICHT 27 oktober 2021


MEDEDELING-VAN-DE-AUTEUR-GRONDLEGGER van de CQV-LLC Documenten en alle verklarende teksten van Vincent Zegel Suveran.


1. Nadat mij mijn zelfstudiegroep met duizenden leden en al mijn documenten en verklarende teksten door de groepsbeheerder en haar collectief is ontnomen ten gevolge van mijn benoeming tot Minister SAC van de heer Heister van BOSS/MAKER, heb ik maandenlang mijn documenten, vertalingen en producten helpen ontwikkelen waarvoor een commissie afdracht volgens opgave met BOSS/MAKER werd overeengekomen als leef- en werkkapitaal voor het team van de Hoge Raad van de Kinderen HRK/SAC.


2. Helaas is het niet mogelijk gebleken om de commissie afdrachten volgens een professionele financiële boekhoudkundige opgave van BOSS/MAKER te verifiëren.


3. Zoals in het paspoort van de Enige Erfgenaam vermeld staat is de Enige Erfgenaam echter geen vrijwilliger en rekent deze Fee Time Equity.


4. Zoals bekend is de Minister tevens eigenaar van BOSS/MAKER, het bedrijf waar alle cash flow vooruitbetalingen voor mijn werk en de daarvan afgeleide CQV LLC SAC producten welke ik in de afgelopen maanden, mede heb ontwikkeld, worden ontvangen.


5. BOSS/MAKER heeft in de afgelopen maanden met mijn toestemming en medewerking, al mijn werk, vertalingen en nieuwe verklarende teksten digitaal in hun CQV LLC Kennisplatform geïnterlocked.


6. Als auteur grondlegger ben ik nu voor de tweede maal al mijn werk en al mijn met voortschrijdend inzicht geschreven verklarende teksten verloren.


7. De Minister heeft de samenwerking met mij als auteur grondlegger per 1 november 2021 eenzijdig opgezegd nadat hij van mij, de In Private Declaration Fee Time Equity heeft ontvangen waarmee de gederfde inkomsten worden gecompenseerd toen bleek dat de rekening en verantwoording over de overeengekomen commissie volgens opgave door het bedrijf van de Minister, aan de financiële besprekingen heeft ontbroken.


8. Als auteur heb ik geen bedrijf zoals de Minister en ook ben ik niet zoals de Minister, een publieke bekendheid.


9. Hoewel ik er aan alle kanten om ben veroordeeld en gewaarschuwd en men de schending van mijn auteursrechten zelfs heeft gerechtvaardigd om reden van mijn keuze voor voormalig lid van mijn zelfstudiegroep "Activeer de afwikkeling van de individuele geboorte trust nalatenschap": de heer Heister, heb ik hem toch als Minister voor de SAC voorgedragen en de heer Heister heeft deze voordracht aanvaard. Ik heb er bewust voor gekozen om uit te gaan van vertrouwen zonder vooroordeel zoals dat hoort bij Rules of Equity en Trust Without Prejudice.


10. In de afgelopen dagen was de heer Heister voor mij als auteur grondlegger en voor mijn team HRK / SAC onbereikbaar.


11. Ik heb er daarom voor gekozen om u als auteur en grondlegger van mijn CQV LLC documenten en al mijn verklarende teksten en brieven, eerst mijn verklaring te geven nog voordat ik de complexe Exit Strategie van de heer Heister en zijn bedrijf BOSS/MAKER tot mij zal nemen en bestuderen.


12. Evenals ik dat al maanden voor mevrouw Roedelof doe, herroep ik thans ook voor de heer Heister en zijn bedrijven RHPR en BOSS/MAKER, mijn toestemming voor exploitatie en distributie van al mijn werk en voor alle CQV LLC SAC producten waaraan ik in goed vertrouwen en met grote ijver heb meegewerkt.


13. Ik herroep mijn toestemming voor exploitatie en distributie van mijn werk om reden dat de heer Heister de samenwerking met de auteur grondlegger, zojuist per e-mail per 1 november 2021 eenzijdig heeft opgezegd onder de omstandigheid dat de heer Heister aan de verifieerbare opgaaf voor commissie afdracht in ruil voor exploitatie en gebruiksrecht van al mijn werk, niet heeft voldaan.


Thans ga ik, met u aller welnemen en naar mijn beste vermogen, zijn Exit Strategie retourneren hetgeen voor mij een hele opgave zal zijn.


Ik moet ook nog voor u naar de post vandaag want de drukker heeft eindelijk en na lang wachten, mijn zelf vervaardigde paspoort van het eerste uur, bezorgd. Ik doe mijn uiterste best om u het aangevraagde exemplaar zo spoedig mogelijk te doen bezorgen.


Vanwege de gederfde inkomsten in de afgelopen zes maanden, ben ik thans genoodzaakt om een noodfonds te openen zodat ik helpenden kan aantrekken om aan de grote vraag voor ondersteuning te kunnen beantwoorden na het BOSS/MAKER débacle.


Vincent Zegel Suveran. Amicorum


Doneer om het werk: Activeer de afwikkeling van de individuele geboorte trust nalatenschap - van de Hoge Raad van de Kinderen HRK/SAC financieel te ondersteunen


Mijn persoonlijke assistente mevrouw Maria Hermine Sleper is de tenaamgestelde van het bankrekeningnummer waarop donaties kunnen worden ontvangen.


Maria Hermine Sleper-Hoefsloot

ABNAMRO NL 68 ABNA 0579 3777 17


De opbrengst van uw donaties wordt gebruikt voor het werk van de Hoge Raad van de Kinderen met de CQV LLC documenten, alle verklarende teksten en brieven van Vincent Zegel Suveran.


Dank u voor uw donatie!Aan-dachtige groet,Vincent Zegel Suveran.
.....


Agenda van het Kabinet van de Hoge Raad van de Kinderen (HRK/SAC)


1. De Suveran heeft de eenzijdige opzegging van de samenwerking van de heer Heister directeur van BOSS/MAKER ontvangen en herroept derhalve per direct alle exploitatie en distributierechten van de heer Heister en van BOSS/MAKER.


2. De heer Heister heeft zijn ministerschap beëindigd.


3. De Suveran zal alle voorzieningen in eigen beheer hervatten.


4. De Suveran verzoekt mevrouw Roedelof om het domein met al zijn werk en verklarende teksten op: geboortetrust.hetbewustepad.nl dat zij wegens de benoeming van de heer Heister van BOSS/MAKER gegijzeld houdt, aan De Suveran over te dragen.
© Alle rechten voorbehouden. effi copyright/copyclaim all rights and dominion claimed, none waived ever. No liability, no assurance.


 

So As It Is Spoken

So As It Is DoneBy

Vincent Zegel Suveran.

All rights reserved