DE HOGE RAAD VAN DE KINDEREN

TAKEN

De Hoge Raad van de Kinderen beantwoordt rechtsvragen en draagt zo bij aan de ontwikkeling van het recht en de rechtsbescherming. Ook zorgt de Hoge Raad van de Kinderen voor rechtseenheid. Zo vervult de Hoge Raad van de Kinderen een belangrijke maatschappelijke taak. Om dat zo goed mogelijk te doen, stelt de Hoge Raad van de Kinderen zich dienstbaar aan de samenleving op.


De Hoge Raad van de Kinderen richt zich tot de Hoge Raad der Nederlanden en alle, bij de taken en doelstellingen van de Hoge Raad der Nederlanden betrokken en/of vonnis uitsprekende en/of aanspraken en vorderingen betekenende, vermeend bevoegde derde partijen zonder erfrecht, in de Cestui Que Vie geboorte trust nalatenschap.


De Hoge Raad van de Kinderen betekent CEDE MAIORI Documenten in geval van de navolgende onteigeningen en/of pogingen daartoe:


1) met voorbedachte rade en op Cestui Que Vie handel met voorkennis gebaseerde poging tot onteigening ouderlijk gezag,

 

2) met voorbedachte rade en op Cestui Que Vie handel met voorkennis gebaseerde poging tot onteigening woonrecht,

 

3) met voorbedachte rade en op Cestui Que Vie handel met voorkennis gebaseerde poging tot onteigening bestaansgeld,

 

4) met voorbedachte rade en op Cestui Que Vie handel met voorkennis gebaseerde poging tot onteigening inkomen,

 

5) met voorbedachte rade en op Cestui Que Vie handel met voorkennis gebaseerde poging tot onteigening gebruiksrechten,

 

6) met voorbedachte rade en op Cestui Que Vie handel met voorkennis gebaseerde poging tot onteigening eigendomsrechten,

 

7) met voorbedachte rade en op Cestui Que Vie handel met voorkennis gebaseerde poging tot onteigening universele rechten van de mens,