DE HOGE RAAD VAN DE KINDEREN

CQV LLC

ZORGVULDIGE
BEWARING
POLITIEKE
STEMPAS
2021HRK 21 februari 2021 - CQC LLC ZORGVULDIGE BEWARING POLITIEKE STEMPAS TK2021


Dit moment van zorgvuldige bewaring individuele stempas TK2021 is gezien de ernstige bestuursrechtelijke corona crisis, het énige moment dat u de afwikkeling van uw individuele geboorte trust nalatenschap daadwerkelijk individueel kunt activeren. Naar verwachting is de activatie na de verkiezingen uitsluitend nog via het lidmaatschap van een rechtspersoon mogelijk.


UPLOAD 21 - 02 - 2021

LINK NAAR DE NOTIFICATIE VAN BEWARING STEMPAS 2021

https://www.formdesk.com/direct-web/Bewaring_Stempas_2021


VUL HET FORMULIER ONLINE IN EN PRINT HET INGEVULDE FORMULIER ALS DOCUMENT UIT, ZONDER HET ONLINE TE VERZENDEN. DE VERZENDKNOP VERWIJST UITSLUITEND TERUG NAAR DE PAGINA OVER DE NOTIFICATIE VAN BEWARING POLITIEKE STEMPAS TK2021. HET UITGEPRINTE VOLLEDIG INGEVULDE FORMULIER WORDT GETEKEND EN GEZEGELD VERZONDEN NAAR DE, IN HET FORMULIER VERMELDE ADRESSEN.

Het formulier vult u online in en dan klikt u er met uw rechtermuisknop in en maakt u er via uw afdruk optie een pdf van, daarna print u de pdf.


PDF PRINTEXEMPLAAR BEWARING STEMPAS TK21 OM HANDMATIG IN TE VULLEN - download


LINK NAAR DE NOTIFICATIE BEWARING ANTWOORDBRIEF GEMEENTE

https://www.formdesk.com/direct-web/Bewaring_Antwoordbrief_Gemeente


PDF PRINTEXEMPLAAR NOTIFICATIE BEWARING ANTWOORDBRIEF GEMEENTE

downloadTOELICHTING

NOTIFICATIE VAN ZORGVULDIGE BEWARING POLITIEKE STEMPAS - CQV LLC 2021
Bewaring ten behoeve van de Beneficiaire Aanvaarding en de activatie van de niet - politieke afwikkeling van de individuele geboorte trust nalatenschap van de geboortegeregistreerde inwoner van het grondgebied Enige Erfgenaam Live Life Competence.


  • Sepulchre Effata
  • Surrexi Iure Hereditario
  • SS GT PPT Global Trust Person Placenta Testator
  • Cura / draag zorg


1. Kennisgeving van bewaring STEMPAS door de geboorte geregistreerde inwoner van het grondgebied Enige Erfgenaam De Facto.


2. Bevoegdheid: General Executor Activator van de afwikkeling van de individuele geboorte trust nalatenschap.


3. (Notatievarianten van de) NAAM IN KAPITALEN is de overleden nageborene - tweede geborene - perso(o)n(a) - placenta - erflater - borger - begunstiger van:


4. :Vdf naam: notatievarianten in :hoofdletters en kleine letters: is de inwoner van het grondgebied Enige Erfgenaam - eerst geborene.


5. De Enige Erfgenaam is niet - politiek.


6. De afwikkeling van de individuele geboorte trust nalatenschap is niet - politiek.


7. Geen toestemming politiek beheer uit de individuele geboorte trust nalatenschap.


8. Politieke agenda Ultra Vires: Niet In Mijn Naam.


9. Einde Capitis Diminutio Maxima - IN SEA DEAD - INSEAD - DAS - DEAD AT SEA.


10. Onderscheid naar geboorte (leeftijd, geslacht) en afkomst, dwang en bedreigingen wordt niet geduld.


CAP HALT: CAPITIS DIMINUTIO MAXIMA  > CAP CORRECT: CAPITIS DIMINUTIO MINIMA


BEGRIPPEN: CAP GEMINI - TWIN - PERSONA - PERSON - PLACENTA - ERFLATER TRUST


Activeer: MijnTrustBelastingdienst / DigID

Voor het uploaden van:

- Verklaringen Beneficiaire Aanvaarding CQV LLC
- Aantoonder verklaring Diplomatiek Paspoort Enige Erfgenaam
- CQV LLC schikkingsdocumenten CJIB
- Exoneratie Arrest aan de Hoge Raad der Nederlanden
- Brief aan de Raad van State
- Beantwoording/instructie voor de TrustBelastingdienst
- Correspondentie van de Trustee-Fiduciary voor de Enige Erfgenaam
- Kennisgevingen voorlopige erfrechtelijke voorziening uit trustvermogen per maand
- Kennisgevingen inhoudingen rechtmatige vorderingen uit trustvermogen
- Kennisgevingen Trustee-Fiduciary-Bank inzake niet-politiek private trust wealth management


AFFIDAVIT

1. Mijn autonome individuele geboorte trust nalatenschap erfrecht is het fundament waarop mijn burgerrechten en mijn mensenrechten is gevestigd.

2. Ik ben de geboortegeregistreerde inwoner van het grondgebied Enige Erfgenaam en doe tijdens de transitie naar de voorlopige erfrechtelijke voorziening uit individueel trustvermogen per maand en de volledige afwikkeling resulterend in niet-politiek private trust wealth management, géén afstand van bestaande voorzieningen en commitments.

3. De geboortegeregistreerde inwoner van het grondgebied Enige Erfgenaam doet géén afstand van rechten en vrijheden.

4. Niemand mag direct of indirect worden gedwongen om tot een politieke / levensbeschouwelijke vereniging te behoren.

5. Niemand mag aan politieke en levensbeschouwelijke agenda's in horigheid en slavernij worden onderworpen.
 
6. De ondergetekende - sig-Nature / signatory - eerstgeboren Enige Erfgenaam heeft feitelijke bevoegdheid.


 

TITELS VAN DE ONDERGETEKENDE Sig-Nature/Signatory


₁ PER STIRPES ENIGE ERFGENAAM VAN DE BENEFICIAIR AANVAARDE BATIGE TESTAMENTAIRE CESTUI QUE VIE INDIVIDUELE GEBOORTE TRUST NALATENSCHAP 

₂ ENIGE ERFGERECHTIGDE EN FEITELIJK BEVOEGDE AGENT / VERTEGENWOORDIGER VAN ZIJN/HAAR OVERLEDEN NAGEBORENE - PERSOON - PLACENTA - ERFLATER;
                     
₃ ACTIVATOR VAN DE VEREFFENING EN AFWIKKELING VAN DE TRUST NALATENSCHAP EN EXECUTOR VAN DE ONDERTEKENING;

₄ EXECUTOR VAN DE TOEVOEGING VAN DE WAARDEN AAN DE AFWIKKELING VAN DE TRUST NALATENSCHAP, ALS PROMISSORY NOTE EN/OF CQV LLC SCHIKKINGS-DOCUMENT TEN NAME VAN DE PRIORITAIR BENEFICIARY TRUSTEE EN DE BENEFICIAIRE DERDEN EN FIDUCIAIRIES VAN DE TRUSTEE: CQV TRUST DECLARANTEN.


Erfgena(a)m(e) plaatst parafen en zegels op de rondschriften / stempels (zowel boven als onderaan het formulier) van onderhavige NOTIFICATIE VAN ZORGVULDIGE BEWARING POLITIEKE STEMPAS TK2021.


UPLOAD 21 - 02 - 2021

LINK NAAR DE NOTIFICATIE VAN BEWARING STEMPAS 2021

https://www.formdesk.com/direct-web/Bewaring_Stempas_2021


VUL HET FORMULIER ONLINE IN EN PRINT HET INGEVULDE FORMULIER ALS DOCUMENT UIT, ZONDER HET ONLINE TE VERZENDEN. DE VERZENDKNOP VERWIJST UITSLUITEND TERUG NAAR DE PAGINA OVER DE NOTIFICATIE VAN BEWARING POLITIEKE STEMPAS TK2021. HET UITGEPRINTE VOLLEDIG INGEVULDE FORMULIER WORDT GETEKEND EN GEZEGELD VERZONDEN NAAR DE, IN HET FORMULIER VERMELDE ADRESSEN.


PDF PRINTEXEMPLAAR BEWARING STEMPAS TK21 OM HANDMATIG IN TE VULLEN - download


LINK NAAR DE NOTIFICATIE BEWARING ANTWOORDBRIEF GEMEENTE

https://www.formdesk.com/direct-web/Bewaring_Antwoordbrief_Gemeente


PDF PRINTEXEMPLAAR NOTIFICATIE BEWARING ANTWOORDBRIEF GEMEENTE

downloadCONTACTGEGEVENS

BUREAU VINCENT ZEGEL

De erfgerechtigde inwoners van het grondgebied hebben geen handelsovereenkomst met de corporate-politieke derde partijen, maar wel vereffeningsplicht.

VAN BELASTINGDIENST NAAR TRUSTBELASTINGDIENST 


DE ALGEMENE VOLMACHT MET BEGELEIDEND SCHRIJVEN IS TEVENS BESCHIKBAAR ALS PRINT MODEL;

OM HANDMATIG IN TE VULLEN EN IN BLAUWE INKT

TE ONDERTEKENEN EN VAN

UW WIJSVINGERAFDRUK/ZEGEL TE VOORZIEN.