Hoge Raad van de Kinderen

CQV LLC

ZORGVULDIGE
BEWARING
POLITIEKE
STEMPAS
2021



TOELICHTING

NOTIFICATIE VAN ZORGVULDIGE BEWARING POLITIEKE STEMPAS - CQV LLC 2021
Bewaring ten behoeve van de Beneficiaire Aanvaarding en de activatie van de niet - politieke afwikkeling van de individuele geboorte trust nalatenschap van de geboortegeregistreerde inwoner van het grondgebied Enige Erfgenaam Live Life Competence.


  • Sepulchre Effata
  • Surrexi Iure Hereditario
  • SS GT PPT Global Trust Person Placenta Testator
  • Cura / draag zorg


1. Kennisgeving van bewaring STEMPAS door de geboorte geregistreerde inwoner van het grondgebied Enige Erfgenaam De Facto.


2. Bevoegdheid: General Executor Activator van de afwikkeling van de individuele geboorte trust nalatenschap.


3. (Notatievarianten van de) NAAM IN KAPITALEN is de overleden nageborene - tweede geborene - perso(o)n(a) - placenta - erflater - borger - begunstiger van:


4. :Vdf naam: notatievarianten in :hoofdletters en kleine letters: is de inwoner van het grondgebied Enige Erfgenaam - eerst geborene.


5. De Enige Erfgenaam is niet - politiek.


6. De afwikkeling van de individuele geboorte trust nalatenschap is niet - politiek.


7. Geen toestemming politiek beheer uit de individuele geboorte trust nalatenschap.


8. Politieke agenda Ultra Vires: Niet In Mijn Naam.


9. Einde Capitis Diminutio Maxima - IN SEA DEAD - INSEAD - DAS - DEAD AT SEA.


10. Onderscheid naar geboorte (leeftijd, geslacht) en afkomst, dwang en bedreigingen wordt niet geduld.


CAP HALT: CAPITIS DIMINUTIO MAXIMA  > CAP CORRECT: CAPITIS DIMINUTIO MINIMA


BEGRIPPEN: CAP GEMINI - TWIN - PERSONA - PERSON - PLACENTA - ERFLATER TRUST


AFFIDAVIT

1. Mijn autonome individuele geboorte trust nalatenschap erfrecht is het fundament waarop mijn burgerrechten en mijn mensenrechten is gevestigd.

2. Ik ben de geboortegeregistreerde inwoner van het grondgebied Enige Erfgenaam en doe tijdens de transitie naar de voorlopige erfrechtelijke voorziening uit individueel trustvermogen per maand en de volledige afwikkeling resulterend in niet-politiek private trust wealth management, géén afstand van bestaande voorzieningen en commitments.

3. De geboortegeregistreerde inwoner van het grondgebied Enige Erfgenaam doet géén afstand van rechten en vrijheden.

4. Niemand mag direct of indirect worden gedwongen om tot een politieke / levensbeschouwelijke vereniging te behoren.

5. Niemand mag aan politieke en levensbeschouwelijke agenda's in horigheid en slavernij worden onderworpen.
 
6. De ondergetekende - sig-Nature / signatory - eerstgeboren Enige Erfgenaam heeft feitelijke bevoegdheid.


 

TITELS VAN DE ONDERGETEKENDE Sig-Nature/Signatory


₁ PER STIRPES ENIGE ERFGENAAM VAN DE BENEFICIAIR AANVAARDE BATIGE TESTAMENTAIRE CESTUI QUE VIE INDIVIDUELE GEBOORTE TRUST NALATENSCHAP 

₂ ENIGE ERFGERECHTIGDE EN FEITELIJK BEVOEGDE AGENT / VERTEGENWOORDIGER VAN ZIJN/HAAR OVERLEDEN NAGEBORENE - PERSOON - PLACENTA - ERFLATER;
                     
₃ ACTIVATOR VAN DE VEREFFENING EN AFWIKKELING VAN DE TRUST NALATENSCHAP EN EXECUTOR VAN DE ONDERTEKENING;

₄ EXECUTOR VAN DE TOEVOEGING VAN DE WAARDEN AAN DE AFWIKKELING VAN DE TRUST NALATENSCHAP, ALS PROMISSORY NOTE EN/OF CQV LLC SCHIKKINGS-DOCUMENT TEN NAME VAN DE PRIORITAIR BENEFICIARY TRUSTEE EN DE BENEFICIAIRE DERDEN EN FIDUCIAIRIES VAN DE TRUSTEE: CQV TRUST DECLARANTEN.


Erfgena(a)m(e) plaatst parafen en zegels op de rondschriften / stempels (zowel boven als onderaan het formulier) van onderhavige NOTIFICATIE VAN ZORGVULDIGE BEWARING POLITIEKE STEMPAS TK2021.


DE CQV LLC ERFRECHTELIJKE DOCUMENTEN ZIJN UITSLUITEND VIA DE PRIVATE CQV LLC  KENNISOMGEVING VAN VINCENT ZEGEL TOEGANKELIJK



ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

VINCENT ZEGEL SUVERAN PRIVATE CQV LLC DOCUMENTEN CQV LLC DIPLOMATIEK PASPOORT CQV LLC RONDSCHRIFT EN LAW OF ONE OVAALSCHRIFT CQV LLC AUTEUR CREATOR.


DERDEN WOORDVOERDERSCHAPPEN EN EXPLOITATIES MET MIJN CQV LLC DOCUMENTEN OEUVRE NADRUKKELIJK NIET TOEGESTAAN.


Vincent Zegel.

CQV LLC Documenten

Oeuvre Complete de Suveran Vincent Zegel.

Auteur Creator & grondlegger

CQV LLC Documenten


Bureau Vincent Zegel

CONTACTGEGEVENS

BUREAU VINCENT ZEGEL

De erfgerechtigde inwoners van het grondgebied hebben geen handelsovereenkomst met de corporate-politieke derde partijen, maar wel vereffeningsplicht.

VAN BELASTINGDIENST NAAR TRUSTBELASTINGDIENST 

Hoge Raad van de Kinderen