HRK | Uitspraken


Uitspraken van de Hoge Raad van de Kinderen.


No Consent Given Register

1. Unauthorized Vincent Zegel domain registrations.

2. Copy Cat / Replica's van het CQV LLC documenten oeuvre van de auteur, op internet websites van derden zonder vooraf verkregen toestemming van de auteur en publicaties zonder vooraf verkregen toestemming van de auteur en zonder kennisgeving aan de auteur.

3. Het gebruik, de bewerking en het vervaardigen van mirrors van het CQV LLC documenten oeuvre van de auteur is INGETROKKEN voor de voormalige beheerders van de FB zelfstudiegroep en overige derden.


Meldingen: bureau@vincentzegel.nl

AUTEUR - GRONDLEGGER VINCENT ZEGEL SUVERAN.

INTELLECTUELE EIGENDOM

AUTEURSRECHTEN

Vaderschapsrecht

Auteurs bezitten een vaderschapsrecht op hun werken. Het gaat om het recht dat de maker van een werk als zodanig wordt erkend en dat derden bijgevolg verplicht zijn om het werk onder diens naam bekend te maken. De naam van de auteur moet in dat geval op het werk staan. Dit vaderschapsrecht kan ook in negatieve zin worden uitgeoefend: de auteur kan krachtens zijn vaderschapsrecht beslissen om een pseudoniem te gebruiken of zijn werk anoniem verspreiden.


Recht op eerbied voor het werk (integriteitsrecht)

Het recht op de integriteit, of het recht op eerbied voor het werk, laat de auteur toe om zich te verzetten tegen elke wijziging of vervorming van zijn werk.

De auteur kan zich verzetten tegen een wijziging die de fysieke integriteit van een werk aantast, alsook tegen elke materiële wijziging aan het werk. De auteur kan dit morele recht ook inroepen wanneer het gebruik van een werk een inbreuk vormt op de geest ervan, omdat het bijvoorbeeld de context of betekenis ervan wijzigt.

.........

DOWNLOAD

SAC/HRK Compilatoren Arrest, 16 juni 2021 / PDF FILE

.

Non Consent Compilatoren collectives en Trust Settlement Simulatie websites:

BOSS/MAKER theworldheritagetrust.com

BOSS/MAKER .NL bossmaker.nl - RHPR BV

geboortetrust het bewuste pad - GOP

hogeraadvandelevendemensenkinderen.nl - GOP

Autonoom Totaal .NL

undergroundsatellite - PTTP

overige (undisclosed record)

.SACRED LAW OF ONE:

RULE OF LAW OVERWRITE

Copyright © Alle rechten voorbehouden Vincent Zegel

CONTACTGEGEVENS

DE CQV LLC ERFRECHTELIJKE DOCUMENTEN ZIJN UITSLUITEND VIA AANSLUITING BIJ DE PRIVATE CQV LLC VINCENT ZEGEL KENNISOMGEVING TOEGANKELIJK
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

VINCENT ZEGEL SUVERAN PRIVATE CQV LLC DOCUMENTEN CQV LLC DIPLOMATIEK PASPOORT CQV LLC RONDSCHRIFT EN LAW OF ONE OVAALSCHRIFT CQV LLC AUTEUR CREATOR.


 DERDEN WOORDVOERDERSCHAPPEN EN EXPLOITATIES MET MIJN CQV LLC DOCUMENTEN OEUVRE NADRUKKELIJK NIET TOEGESTAAN.


Vincent Zegel.

CQV LLC Documenten

Oeuvre Complete de Suveran Vincent Zegel.

Auteur Creator & grondlegger CQV LLC Documenten

Bureau Vincent Zegel