DE HOGE RAAD VAN DE KINDEREN

CORRECTIE ZUIVERE AANVAARDING ASSUMPTIE

3. De Minister van Financiën-Trustee activeert de clearance voor dissipatie van liquide kapitaal uit de Cestui Que Vie geboorte trust nalatenschap ten behoeve van de voldoening van de vorderingen van de rechtmatige beneficiaire derde partijen en de enige per stirpes erfgenaam.


4. Aanvaardbare beneficiaire derde partijen zijn financieel belanghebbende partijen zonder erfrecht, die zich hebben onthouden en blijvend onthouden, van de Cestui Que Vie / Capitis Diminutio Maxima - presumptie; Actio Pauliana; vexatoire rechtsgang en overige dwingelandij ten aanzien van en tot opzettelijke bezwaring van de geboorte trust nalatenschap “LEGALE ENTITEIT IN HOOFDLETTERS” en tot opzettelijke beschadiging van de enige erfgenaam: Roepnaam Vdf Familienaam.


5. Beneficiaire derde partijen, die vorderingen en aanspraken ten aanzien van de enige erfgenaam, Roepnaam Vdf Familienaam, produceren en/of hebben geproduceerd, dienen in het bezit te zijn van een notarieel gelegaliseerde ondertekende Verklaring van Zuivere Aanvaarding van de enige erfgenaam Roepnaam Vdf Familienaam, waaruit blijkt dat de enige erfgenaam zich gedurende de afwikkeling van de geboorte trust nalatenschap “LEGALE ENTITEIT IN HOOFDLETTERS”, direct hoofdelijk aansprakelijk heeft gesteld voor alle vorderingen en aanspraken.


6. Op de Cestui Que Vie / Capitis Diminutio Maxima – presumptie gebaseerde

vorderingen en aanspraken zijn onrechtmatig en null en void.

 

7. Alle, op de Cestui Que Vie / Capitis Diminutio Maxima – presumptie

gebaseerde onteigeningen dienen ongedaan te worden gemaakt.

 

8. Alle, op de Cestui Que Vie / Capitis Diminutio Maxima – presumptie

gebaseerde onverschuldigde betalingen en inningen, dienen te worden

teruggestort op de bankrekening van de enige per stirpes erfgenaam:

Roepnaam Vdf Familienaam.