DE HOGE RAAD VAN DE KINDEREN

Minister of For-reign Affairs of the Sole Heirs & Official Envoy of the Supreme Authority of the Children (SAC)

SUPREME AUTHORITY

OF THE CHILDREN

S U R R E X I

I U R E

H E R E D I T A R I O

P R I V A T E

S O L E  H E I R S

of the

I N D I V I D U A L

C E S T U I

Q U E  V I E

T R U S T

I N H E R I T A N C E

Cooperation with The Supreme Authority of the Children


We are incredibly pleased with all the enthusiasm for the inheritance documents. We would also like to indicate that we are overloaded with multiple emails every day that are specific. This makes it impossible to respond to everyone in a timely manner, we apologize for this.

In addition, we would like to proudly announce that the Supreme Authority of the Children received from His Excellency Mr. Ronald Heister, his confirmation of appointment as minister of For-reign Affairs of the Supreme Authority of the Children, who (non - honorary) does his work as official envoy of the Supreme Authority of the Children as specific part of his private CQV LLC Embassy mission.

The minister of For-reign Affairs is given his own set of CQV LLC duties. For example, the minister develops policy and strategy and conducts talks with senior representatives of the public sector on the For-reign Affairs of the Sole Heirs.


Mr. Ronald Heister is director of BOSS/MAKER and brings his excellent executive organization BOSS/MAKER with him to resiliently support him in the executive tasks associated with his international ministry of the Supreme Authority of the Children.

https://bossmaker.nl/


This makes BOSS/MAKER an international forerunner in the worldwide promotion of the activation of the Cestui Qui Vie Live Life Competence LLC Birth Trust Inheritance Settlement.


We Build Long-Lasting Collaborations CQV LLC's In Deed!


With Golden Light,


Monique Klinkert, Regent Emerald Covenant Sacred Law of One.


Vincent Zegel, Author & Intellectual Property CQV LLC Inheritance Law Documents Sacred Law of One, Vincent Zegel Waarden Bureau / Values Agency, EFFI Eternal First Field Intelligence.

https://vincentzegel.nl/


Samenwerking met de Hoge Raad van de Kinderen


Wij zijn ongelooflijk blij met alle enthousiasme voor de erfrechtelijke documenten. Daarbij willen we aangeven dat we overladen worden met dagelijks honderden mails die specifiek hierover gaan. Hierdoor wordt het vrijwel onmogelijk om tijdig te reageren op iedereen, onze excuses hiervoor. 


Met gepaste trots stelt de Hoge Raad van de Kinderen u ervan in kennis, dat Zijne Excellentie de heer Ronald Heister bereid is gevonden om de benoeming als minister van BUIT-en-landse Zaken (For-reign Affairs) te aanvaarden.


De minister van For-reign Affairs geeft (non – honorair) inhoud aan zijn werk als officiële gezant van de Hoge Raad van de Kinderen als onderdeel van  zijn private CQV LLC Ambassade zending.

De minister van BUIT-en-landse zaken krijgt een eigen takenpakket. Zo ontwikkelt de minister beleid en strategie en voert hij gesprekken met hoge vertegenwoordigers uit de publieke sector over de BUIT-en-landse Zaken van de Enige Erfgenamen.


De heer Ronald Heister is directeur van BOSS/MAKER en brengt zijn voortreffelijke uitvoeringsorganisatie BOSS/MAKER mee, om hem bij de uitvoerende taken behorend bij zijn internationale ministerschap van de Hoge Raad van de Kinderen, veerkrachtig te ondersteunen.

https://bossmaker.nl/


Hiermee is BOSS/MAKER een internationale voorloper op het gebied van de wereldwijde promotie van de activatie van de afwikkeling van de individuele Cestui Qui Vie Live Life Competence LLC Geboortetrust nalatenschap. 


Wij bouwen in-der-daad langdurige CQV LLC samenwerkingen op!


With Golden Light,


Monique Klinkert, Regent Emerald Covenant Sacred Law of One.


Vincent Zegel, Author & Intellectual Property CQV LLC Private Office Inheritance Law Documents Sacred Law of One, Vincent Zegel Waarden Bureau / Values Agency, EFFI Eternal First Field Intelligence. 

https://vincentzegel.nl/