Wegens Beneficiair AHB Fiduciary - Principal AHB Vertrouwelijkheid

is het rechtspersoonlijke publieke domein van de Hoge Raad van de Kinderen Non Public, gesloten.

.HRK Aequitas Equity Ordinaal Definitor Non Public

.

  • Billijkheid / Equity rules

HRK Aequitas Equity rules: Beginsel van billijkheid & Verschil mag er zijn

De term 'gelijkheid' verwijst naar eerlijkheid en rechtvaardigheid en onderscheidt zich van gelijkheid: terwijl gelijkheid betekent dat we iedereen hetzelfde moeten bieden, betekent rechtvaardigheid de erkenning dat we niet allemaal op dezelfde plek beginnen en onevenwichtigheden moeten erkennen en aanpassen.


Nederlands recht is Romeins recht

Een Romeins gerechtshof opereert niet volgens een echte rechtsregel, maar op grond van de 12 vermoedens van de wet waarmee de Basis Registratie 'Personen' (BRP) is gecodeerd ten behoeve van voorgeselecteerde commercieel politieke BRP exploiterende, vermeend bevoegde derde partijen.


Vermoedens 'journalistiek' wordt ingezet tegen ieder doelwit dat de commercieel-politieke vermeende bevoegden met behulp van de vermoedens van de roddelpers beogen te vernietigen zoals de extreem denigrerende bejegening van 'zelfverklaarde soevereinen en autonomen' door de massamedia, heeft laten zien.


Vermoedens 'rechtsgang' is volgens de vermoedens van de wet gepremediteerde rechtsgang op basis van handel met vóórkennis en/of met behulp van een massa media 'beschamingstactiek' door een 'journalist Belastingdienst' of een 'journalist Rechtspraak' etc. geconstrueerd.


Vermeende bevoegden die zich door misbruik van de inschrijvingen Basis Registratie Personen (BRP) uit commercieel winstoogmerk van allerlei dwangvorderingspraktijken bedienen, voeren gerichte aanvallen uit via hetze artikelen (advertorials) in de massa media.


.


Wraak door de trustee-beheerder


De intergenerationele gedwongen EGI transgender conditionering sedert de vroegste kindertijd, heeft tevens desastreuze gevolgen voor de vertrouwensbeheervorm (trust), met name als de transgender grantor voor een trustee-beheerder kiest die door desbetreffende grantor aan het gedwongen EGI transgender kindprogramma  onderworpen is en die het beheer van afgezonderd privaat vermogen (APV) in trust, voor een niet-transgender begunstigde Beneficiair van de transgender grantor krijgt toebedeeld waarmee de trustee-beheerder uit wraak op zowel de transgender grantor (de EGI ouder - programmeur) als diens niet-EGI en niet-transgender Beneficiair, de fiduciaire plichten opzettelijk decennia lang, met 'worst case scenario' benadeling van de begunstigde niet-transgender Beneficiair uitvoert, in plaats van met best interest vermogensbeheer in trust.


.

Een trust is een Angelsaksische aequitas equity vertrouwensbeheervorm.


De vertrouwensposities waarborgen via best interest vermogensbeheer, de expressie van benevolentie van de grantor ten aanzien van de begunstigde beneficiair. De settlor brengt in opdracht van de grantor, afgezonderd privaat vermogen van de grantor, ten behoeve van de begunstiging van de beneficiair, in de vertrouwensbeheervorm in trust onder. De settlor vertrouwt het beheer toe aan een beheerder: de trustee. Daarnaast dient een protector te worden aangesteld die ter controle dient van de beheerder-trustee die volgens de door de settlor opgestelde fiduciaire plichten en voorwaarden moet handelen.


"Beneficiaries aren't subject to taxes on distributions from the trust's principal, the original sum of money put into the trust."

.


"Guilt is a Roman Court presumption aswell. Nobody is guilty of early childhood suffering because everyone suffered childhood suffering including the ancestors. However suffering can only transform by truth (veritas) and justice (aequitas) done to the positions in trust."

.
Wegens Beneficiair AHB Fiduciary - Principal AHB Vertrouwelijkheid is het rechtspersoonlijke publieke domein van de Hoge Raad van de Kinderen Non Public, gesloten.


10 juni 2024

beheer@reveildormir.nl


HRK Aequitas Equity Ordinaal Definitor

HRK Aequitas Equity werkgebieden

Gemeentelijke Basis Registratie Persona

Transgender Incognito Awareness

.

Aequitas Equity Competentie vereist dat u weet wie u bent en uw, al dan niet verborgen en al dan niet transgender afstammingslijn binnen uw familie kunt attesteren.

.


Politiek EGI Transgender 

Extremisme

Awareness

.

Politieke EGI zwijgcultuur is buiten de rechtsorde en dwang onder schijn van wettelijke recht.

.

De politieke EGI Transgender Extremistische Massamedia voert met behulp van de 12 presumpties, campagne tégen transgender inwoners die niet tot hun elite gerekend worden en tégen niet-transgender inwoners ongeacht nationaliteit, cultuur, afkomst en geboorte. 

.


EGI Non EGI

CoExist


CoExist gaat niet over religies en culturen maar over transgender en niet-transgender acceptatie.

.

Achterstelling en beroving van Beneficiairs AHB zijn naar het superioriteit-inferioriteit

complex van het politieke EGI

transgender extremisme

WOI en WOII herleidbaar.

.

De begunstiging

uit de individuele geboorte trust

van de Beneficiair AHB

is niet aan derden

overdraagbaar.

.

Niet de fiduciair maar ú bent de begunstigde van uw individuele geboorte trust

unsplash