HOGE RAAD VAN DE KINDERENEerstgeboren Erfgenamen van de individuele geboorte trust nalatenschap Cestui Que Vie en de geboortegeregistreerde Kinderen

Emerald Covenant

Sacred Law of One

Eternal First Field Intelligence

Amicorum

The Original One First Law

The Original VZS CQV LLC

Live Life Competence Documents

In Kryst Standing Soil Sole Heirs

In Private SAC/HRK Settlements

effi copyright/copyclaim all rights and dominion claimed, none waived ever. No liability, no assurance.


Z.E. Ronald van de Familie Heister 

Minister of For-reign Affairs of the Sole Heirs Sacred Law of One HRKSAC


H.E. Monique van de Familie Klinkert

Regent Emerald Covenant

Sacred Law of One HRKSAC.

Welkom op de website van de Hoge Raad van de Kinderen (HRK) - Supreme Authority of the Children (SAC).


De website is bedoeld om u te laten kennismaken met de Minister Z.E. Ronald van het Huis Heister, H.E. Regent Emerald Covenant Sacred Law of One Monique Yvette en Z.E. Vincent Zegel Suveran. en de begrippen uit het In Private taalgebied van de Private CQV LLC Documenten Complete van Vincent Zegel Suveran. 


Voor de In Private CQV LLC documenten volgorde, de Private CQV LLC documenten tutorials, de ondersteuning en de expertise van de Private CQV LLC Internationale Boss/maker Excellenties Kennisomgeving wordt uw In Private aankomst tegemoet gezien op het Boss/maker domein van het Ministerie van de Hoge Raad van de Kinderen (HRK) the Supreme Authority of the Children (SAC):

---

RECEPTIE BOSS/MAKER_AMICORUM:

https://bossmaker.nl/nl-lidmaatschap/

---

https://www.facebook.com/HRKSAC

---

De Hoge Raad van de Eerstgeboren Erfgenamen van de individuele geboorte trust nalatenschap Cestui Que Vie en de geboorte geregistreerde Kinderen, afgekort: de Hoge Raad van de Kinderen (HRK), Supreme Authority of the Children (SAC), is de hoogste instantie in het gezagsgebied van recht zonder Cestui Que Vie (geboortedata) handel met voorkennis en overige bedrijfsmatige en/of politiek georganiseerde strafbare feiten en/of industriële belangen verstrengeling ten gevolge van de Cestui Que Vie Dead at Sea (DAS) presumptie overeenkomstig en/of vergelijkbaar met de definiëringen van de R.I.C.O Act Law.

In het politieke gezagsgebied dat volledig uit Cestui Que Vie handel met voorkennis en de kromspraak van de 12 presumpties van het Romeinse recht bestaat, overschrijft de Minister HRKSAC met de Sacred Law of One, alle ministeriële verplichtingen van de politieke minister van het Cestui Que Vie trustverhandelende bedrijf dat zich naar een voormalig landsbestuur heeft vernoemd.


Zonder de -In Private- Minister HRKSAC kan het schaakstuk van de vermeende -In Public- Minister die in vermeende openbare dienst onder conflict van openbare eed met zijn private Loge eed opereert, niet geslagen worden.


Het CQV LLC corps diplomatique bestaat uit de functionarissen die de -In Private- levensstaat in het grondgebied vertegenwoordigen, zoals Minister, ambassadeurs en consuls. Tot het CQV LLC corps diplomatique behoren ook permanente waarnemers die de specifieke taak hebben om over het ministeriële optreden in vermeend openbare dienst van de geboortetrust verhandelende maritieme bedrijven die landsnamen zoals "Nederland BV" als merknamen hebben gedeponeerd om de inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen te misleiden, aan de Minister HRKSAC rapport uit te brengen. ◄


KERN van de (vermeende) Capitis Diminutio Maximale aansprakelijkheid beperkingen van de Staat der Nederlanden Corporatie ultra vires ten koste van de inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen, zijn de exoneraties tussen handelspartners. Heeft u gemerkt dat de meeste bedrijven u tutoyeren ? Wij doen er niet aan mee!


LEES HIER HET EXONERATIE ARREST HOGE RAAD VAN DE KINDEREN ◄

HRK

De Hoge Raad van de Kinderen beoordeelt hoe de feitenrechter de Cestui Que Vie Dead at Sea (DAS) / Verloren en dood op zee – presumptie heeft toegepast en door middel van vonnis en jurisprudentie, maatschappelijke gangbaarheid tracht te verlenen uitsluitend tot schade en verlies van de enige per stirpes erfgenaam van de Cestui Que Vie geboorte trust nalatenschap.

CEDE MAIORI 2 | Berisping Stuiting Correctie van de 12 Presumpties van de Roman Court ◄

CORONA CRISIS


De Hoge Raad van de Kinderen heeft geoordeeld dat de Corona crisis gebaseerd is op de Cestui Que Vie Dead at Sea (DAS) presumptie


De Corona crisis representeert de economische belangen van commerciële winstbeogende derde partijen, waaronder de farmaceutische industrie, waarmee de vermeende (politieke) bevoegden, zoals ministers, op basis van de Cestui Que Vie Dead at Sea (DAS) presumptie en de feitelijk nog niet-afgewikkelde geboorte trust nalatenschappen Cestui Que Vie van de Eerstgeboren Erfgenamen en alle, - met gebruikmaking van de, verplicht in de gemeentelijke basisadministraties geboortegeregistreerde kinderen; lucratieve handelscontracten hebben afgesloten. De aantasting van de Universele Mensenrechten, heet: handel onder dwang ofwel: Corona Racketeering.


Racketeering is niets ontziend winstbejag ten koste van de Universele Rechten van de Mens en is evenals handel met voorkennis, strafbaar. ◄

.....

BEVOEGDEN


De Hoge Raad van de Eerstgeboren Erfgenamen van de individuele geboorte trust nalatenschap Cestui Que Vie en de geboorte geregistreerde Kinderen, afgekort: de Hoge Raad van de Kinderen (HRK),


onderscheidt, ten aanzien van de geboorte trust nalatenschap Cestui Que Vie, twee soorten bevoegdheden:


1. Feitelijke bevoegden (de enige per stirpes erfgenaam), in het Engels: Durable Power of Attorney In Fact;


2. Vermeende bevoegden (de direct en/of indirect politieke en/of commerciële derde partijen zonder erfrecht), in het Engels: Presumed Power of  Attorney.


Begrippen preview:

DE CQV LLC ERFRECHTELIJKE DOCUMENTEN ZIJN UITSLUITEND VIA AANSLUITING BIJ DE PRIVATE CQV LLC BOSS/MAKER EXCELLENTIES KENNISOMGEVING TOEGANKELIJK

BOSS/MAKER_AMICORUM:

https://bossmaker.nl/nl-lidmaatschap/


ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

VINCENT ZEGEL SUVERAN PRIVATE CQV LLC DOCUMENTEN CQV LLC DIPLOMATIEK PASPOORT CQV LLC RONDSCHRIFT EN LAW OF ONE OVAALSCHRIFT CQV LLC AUTEUR CREATOR.


BEHOUDENS BOSS/MAKER EXCELLENTIES ZIJN DERDEN WOORDVOERDERSCHAPPEN EN EXPLOITATIES MET MIJN CQV LLC DOCUMENTEN OEUVRE NADRUKKELIJK NIET TOEGESTAAN.


Vincent Zegel.

CQV LLC Documenten

Oeuvre Complete de Suveran Vincent Zegel.

Auteur Creator & grondlegger CQV LLC Documenten


Bureau Vincent Zegel Amicorum


WAARDEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN ZIJN:


1 Sacred Law of One

2 In Private autonomy

3 Rechten van de mens

Supreme Authority

of the Children (SAC)