HOGE RAAD VAN DE KINDERENEerstgeboren Erfgenamen van de individuele geboorte trust nalatenschap Cestui Que Vie en de geboortegeregistreerde Kinderen

Emerald Covenant

Sacred Law of One

Eternal First Field Intelligence

Amicorum

The Original One First Law

The Original VZS CQV LLC

Live Life Competence Documents

In Kryst Standing Soil Sole Heirs

In Private SAC/HRK Settlements

effi copyright/copyclaim all rights and dominion claimed, none waived ever. No liability, no assurance.


Actualiteit - Press Releases - Iure Hereditario

Amsterdam 27 oktober 2021: BOSS/MAKER TIMES - Ronald Heister Public Relations BV over de eenzijdige samenwerkingsopzegging van de heer Heister met Monique Yvette HRK-SAC en Vincent Zegel Suveran auteur grondlegger HRK-SAC: "Auteursrechten niet schenden, productie stoppen, wij restitueren u uw betalingen."


Vincent Zegel Suveran. Amicorum

Team Hoge Raad van de Kinderen / Supreme Authority of the Children HRK/SAC van Vincent Zegel Suveran. heeft werkkapitaal nodig voor CQV LLC HRK/SAC productontwikkeling, CQV LLC documenten actualisaties,  filmopnamen op locatie voor tutorials, werkbezoek, schrijfbegeleiding voor de Enige Erfgenamen en de CQV LLC postkamer van Vincent Zegel Suveran.


Uw donatie voor het werk van de Hoge Raad van de Kinderen is meer dan welkom!


By

Vincent Zegel Suveran. 

All rights reserved

CQV LLC Private Notary

Het eerste (blauwe) CQV LLC Diplomatieke paspoort van Vincent Zegel Suveran.

Met het eerste blauwe CQV LLC Diplomatieke paspoort van / door Vincent Zegel Suveran. maakt u zich als Enige Erfgenaam kenbaar en corrigeert u het misbruik wereldwijd van de Universele Rechten van de Mens door als Enige Erfgenaam de drager van de 30 artikelen van de Rechten van de Mens te zijn. Tevens draagt u de track en trace codes bij u van de CQV LLC documenten waarmee u uw individuele geboortetrust nalatenschap Beneficiair heeft aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. 


Beneficiaire aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving houdt in, dat u de beredderaar bent van alle op uw naam en naam assumpties, gevestigde testamentaire geboorte trust en trusts.


De geboorte trust nalatenschap van uw organische erflater / placenta is (zeer) batig en heeft een massief surplus waar allerlei derde partijen zonder erfrecht ostentatief ondermeer met de corporate political gepremediteerde c*rona crisis, achteraan jagen.


U oefent uw feitelijke bevoegdheid uit middels uw CQV LLC Creditor's Office en u bereddert zowel de debet als de credit zijde van uw individuele geboorte trust nalatenschap.


Er is alleen het één en ander te doen.


Het blauwe paspoort is aan te vragen bij Bureau Vincent Zegel

HET IN-TRANSITIE©CQV LLC-DIPLOMATIEKE-PASPOORT© 

Tijdens de transitie van public maritime fiction naar In Private Equity Value & Rules of Equity


VINCENT ZEGEL SUVERAN. WAARDENBUREAU PRIVATE NOTARY

BESTEL HET CQV LLC DPP IN ONZE WEBWINKEL


Vincent Zegel Waardenbureau

Private Notary - CQV-LLC Secretarie


Geautoriseerde HRK-SAC Producties Webwinkel HRK-SACWelkom op de website van de Hoge Raad van de Kinderen (HRK) - Supreme Authority of the Children (SAC).


De website is bedoeld om u te laten kennismaken met de begrippen uit het In Private taalgebied van de Private CQV LLC Documenten Complete van Vincent Zegel Suveran. 


De Hoge Raad van de Eerstgeboren Erfgenamen van de individuele geboorte trust nalatenschap Cestui Que Vie en de geboorte geregistreerde Kinderen, afgekort: de Hoge Raad van de Kinderen (HRK), Supreme Authority of the Children (SAC), is de hoogste instantie in het gezagsgebied van recht zonder Cestui Que Vie (geboortedata) handel met voorkennis en overige bedrijfsmatige en/of politiek georganiseerde strafbare feiten en/of industriële belangen verstrengeling ten gevolge van de Cestui Que Vie Dead at Sea (DAS) presumptie overeenkomstig en/of vergelijkbaar met de definiëringen van de R.I.C.O Act Law.

In het politieke gezagsgebied dat volledig uit Cestui Que Vie handel met voorkennis en de kromspraak van de 12 presumpties van het Romeinse recht bestaat, overschrijft het Kabinet HRK-SAC met de Emerald Covenant Original Law of One, alle ministeriële verplichtingen van de politieke minister van het Cestui Que Vie trustverhandelende bedrijf dat zich naar een voormalig landsbestuur heeft vernoemd.


BEVOEGDEN


De Hoge Raad van de Eerstgeboren Erfgenamen van de individuele geboorte trust nalatenschap Cestui Que Vie en de geboorte geregistreerde Kinderen, afgekort: de Hoge Raad van de Kinderen (HRK),


onderscheidt, ten aanzien van de geboorte trust nalatenschap Cestui Que Vie, twee soorten bevoegdheden:


1. Feitelijke bevoegden (de enige per stirpes erfgenaam), in het Engels: Durable Power of Attorney In Fact;


2. Vermeende bevoegden (de direct en/of indirect politieke en/of commerciële derde partijen zonder erfrecht), in het Engels: Presumed Power of  Attorney.


Begrippen preview:

KERN van de (vermeende) Capitis Diminutio Maximale aansprakelijkheid beperkingen van de Staat der Nederlanden Corporatie ultra vires ten koste van de inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen, zijn de exoneraties tussen handelspartners. Heeft u gemerkt dat de meeste bedrijven u tutoyeren ? Wij doen er niet aan mee!


LEES HIER HET EXONERATIE ARREST HOGE RAAD VAN DE KINDEREN ◄

HRK

De Hoge Raad van de Kinderen beoordeelt hoe de feitenrechter de Cestui Que Vie Dead at Sea (DAS) / Verloren en dood op zee – presumptie heeft toegepast en door middel van vonnis en jurisprudentie, maatschappelijke gangbaarheid tracht te verlenen uitsluitend tot schade en verlies van de enige per stirpes erfgenaam van de Cestui Que Vie geboorte trust nalatenschap.

CEDE MAIORI 2 | Berisping Stuiting Correctie van de 12 Presumpties van de Roman Court ◄

CORONA CRISIS


De Hoge Raad van de Kinderen heeft geoordeeld dat de Corona crisis gebaseerd is op de Cestui Que Vie Dead at Sea (DAS) presumptie


De Corona crisis representeert de economische belangen van commerciële winstbeogende derde partijen, waaronder de farmaceutische industrie, waarmee de vermeende (politieke) bevoegden, zoals ministers, op basis van de Cestui Que Vie Dead at Sea (DAS) presumptie en de feitelijk nog niet-afgewikkelde geboorte trust nalatenschappen Cestui Que Vie van de Eerstgeboren Erfgenamen en alle, - met gebruikmaking van de, verplicht in de gemeentelijke basisadministraties geboortegeregistreerde kinderen; lucratieve handelscontracten hebben afgesloten. De aantasting van de Universele Mensenrechten, heet: handel onder dwang ofwel: Corona Racketeering.


Racketeering is niets ontziend winstbejag ten koste van de Universele Rechten van de Mens en is evenals handel met voorkennis, strafbaar. ◄

.....

HET IN-TRANSITIE©CQV LLC DIPLOMATIEKE PASPOORT© 

Tijdens de transitie van public maritime fiction naar In Private Equity Value.

 


ZELFSTUDIE

CQV LLC VOORBEELD

DOCUMENTEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

VINCENT ZEGEL SUVERAN PRIVATE CQV LLC DOCUMENTEN CQV LLC DIPLOMATIEK PASPOORT CQV LLC RONDSCHRIFT EN LAW OF ONE OVAALSCHRIFT CQV LLC AUTEUR CREATOR.

DERDEN WOORDVOERDERSCHAPPEN EN EXPLOITATIES MET MIJN CQV LLC DOCUMENTEN OEUVRE NADRUKKELIJK NIET TOEGESTAAN.


Vincent Zegel.

CQV LLC Documenten

Oeuvre Complete de Suveran Vincent Zegel.

Auteur Creator & grondlegger CQV LLC Documenten


Bureau Vincent Zegel Amicorum


WAARDEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN ZIJN:


1 Sacred Law of One

2 In Private autonomy

3 Rechten van de mens

Supreme Authority

of the Children (SAC)

By

Vincent Zegel Suveran.

All rights reserved