DE HOGE RAAD VAN DE KINDEREN

CEDE MAIORI


Ga opzij voor uw meerdere: de Eerstgeboren Erfgenaam en alle geboortegeregistreerde kinderen.

17) met voorbedachte rade en op Cestui Que Vie handel met voorkennis

gebaseerde poging tot algehele beroving en beschadiging van de enige erfgenaam, verkregen door juridische medewerking aan:

 

      a. Actio Pauliana

 

door de alimentatiebetalingsplichtige en

 

      b. vexatoire rechtsgang

 

door de Cestui Que Vie / Capitis Diminutio Maxima - presumptie, vermeend bevoegde makelaar,

door de Cestui Que Vie / Capitis Diminutio Maxima - presumptie, vermeend bevoegde advocaat,

en alle overige, door de Cestui Que Vie / Capitis Diminutio Maxima - presumptie vermeend bevoegde betrokken gemeenten, ambtenaren, functionarissen en instanties, alsmede

 

door alle commercieel direct of indirect belanghebbende derde partijen zonder erfrecht, onder de maritieme Cestui Que Vie Dood en Verloren op Zee-presumptie, tevens bekend als INSEAD, IN SEA DEAD, DEAD AT SEA (DAS) presumptie, geproduceerd, verkregen en afgedwongen vorderingen en aanspraken, zijn voor kwaliteitsdoeleinden en integriteitstoetsing van de aanvaardbaarheid van derde partijen zonder erfrecht, door de enige bevoegde erfgerechtigde conform Verklaringen Beneficiaire Aanvaarding (VBA), aan de afwikkeling van de geboorte trust nalatenschap toegevoegd.


De Hoge Raad van de Eerstgeboren Erfgenamen van de individuele geboorte trust nalatenschap Cestui Que Vie en de geboortegeregistreerde Kinderen, afgekort: de Hoge Raad van de Kinderen (HRK),

 

betekent

 

Cede Maiori Halt en Correct van de Zuivere Aanvaarding - assumptie en de Cestui Que Vie Dead at Sea (DAS) presumptie van derde partijen zonder erfrecht.