Hoge Raad van de Kinderen

CQV LLC

Documenten

Oeuvre

Vincent Zegel Suveran

Alle rechten voorbehoudenOm de wildgroei aan in omloop gebrachte CQV LLC documenten van Vincent Zegel te stuiten en te corrigeren, wordt er momenteel aan de beschikbaarheid van het geactualiseerde CQV LLC documenten oeuvre van Vincent Zegel binnen een beveiligde omgeving gewerkt, om de zorgvuldigheidsnorm ten aanzien van de privacy van de auteur en het intellectuele eigendom te waarborgen.

INTELLECTUELE EIGENDOM EN TIME EQUITY


DE AUTEUR VINCENT ZEGEL SUVERAN CQV LLC DOCUMENTEN VORMT SAMEN MET REGENT MONIQUE YVETTE EN COUNSELOR/RESEARCHER MARK ERNST HET SACRED LAW OF ONE TEAM VAN DE HOGE RAAD VAN DE KINDEREN - SUPREME AUTHORITY OF THE CHILDREN.

-------------------


 DERDEN WOORDVOERDERSCHAPPEN EN EXPLOITATIES MET MIJN CQV LLC DOCUMENTEN OEUVRE NADRUKKELIJK NIET TOEGESTAAN.


Vincent Zegel.

CQV LLC Documenten

Oeuvre Complete de Suveran Vincent Zegel.

Auteur Creator & grondlegger CQV LLC Documenten


Bureau Vincent Zegel

Hoge Raad van de Kinderen

Supreme Authority of the Children

Regent of For-reign Affairs

of the Sole Heirs,

Monique Yvette

Vincent Zegel Suveran.CONTACTGEGEVENS

BUREAU VINCENT ZEGEL

DANKBETUIGING

Langs deze weg bedanken wij alle Enige Erfgenamen die op welke wijze dan ook, hebben bijgedragen, bijdragen en blijven bijdragen aan het attenderen van mede mensen op hun erfrecht.


Inwoners van het grondgebied zijn Enige Erfgenamen van hun individuele geboorte trust nalatenschap.


Onderscheid naar geboorte (leeftijd, geslacht) en afkomst wordt niet geduld.


Voor het gebruik van het CQV LLC documenten oeuvre van Vincent Zegel door derden die er een gebruikersplatform mee willen beginnen wordt uitdrukkelijk géén toestemming gegeven.


Groepen en gebruikersplatformen worden aangemerkt als No Consent Given  ongeautoriseerde initiatieven.


Het is nadrukkelijk niet toegestaan om de richting van het CQV LLC documenten oeuvre van Vincent Zegel, te veranderen omdat het CQV LLC documenten oeuvre van Vincent Zegel de afwikkeling van de individuele geboorte trust nalatenschap tot doel heeft binnen het niet -politieke denkraam van Trust Equity Law en erfrecht.


Het CQV LLC documenten oeuvre van Vincent Zegel mag niet gebruikt worden voor politieke levensbeschouwelijke eigenrichting die de 12 presumpties van de Roman Court ten dienste staan, waarmee de inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen van hun private erfrecht worden onthouden door de vermeende bevoegden die in conflict van eden handelen, enerzijds onder geheime eed en maritime law, anderzijds in vermeende openbare dienst onder vermeende openbare eed.


De oorzaak van de desastreuze gevolgen van het conflict van eden voor de inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen, wordt thans met de corona crisis, op alle gebied tentoon gespreid. De schendingen van de private leefsfeer en inbreuk op de lichamelijke zelfbeschikking en integriteit zijn aan de orde van de dag.


Deze schendingen en inbreuken, de schuld en schade creaties, handel met voorkennis, ontnemingen ouderlijk gezag, ontruiming, onteigening, dwang en afpersing van onverschuldigde betalingen voor rekening en ten koste van de inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen, dienen stap voor stap, te worden gestuit en gecorrigeerd met: 


De Spoed VBA

De Algemene volmacht met begeleidend schrijven en de overige erfrechtelijke CQV LLC documenten.


Om de wildgroei aan in omloop gebrachte CQV LLC documenten van Vincent Zegel te stuiten en te corrigeren, wordt er momenteel aan de beschikbaarheid van het geactualiseerde CQV LLC documenten oeuvre van Vincent Zegel binnen een beveiligde omgeving gewerkt, om de zorgvuldigheidsnorm ten aanzien van de privacy van de auteur en het intellectuele eigendom te waarborgen.