TRANSCRIPT IN ENGLISH

Eerste video toespraak geschreven door Vincent Zegel Suveran. Alle rechten voorbehouden

A Human-Sized Chess Match in Leningrad (St. Petersburg), Russia.  This Game was Played by Two Chess-Masters of the Day.

Hoge Raad van de Kinderen

Troya

Knight / Horse Moves

Sometimes it’s not the people who change, it’s the mask that falls off.


— Haruki Murakami

VIDEO TOESPRAAK GESCHREVEN DOOR VINCENT ZEGEL SUVERAN PREMIÈRE                                                      

HEMELVAARTSDAG / ASCENSION DAY

DONDERDAG 13 MEI 2021 13:00


HET HEK IS VAN DE DAM

Black (nobility) has too many kings, but all of them are mated by one single move Sacred Law Of One.


Het hek is van de Dam. Geen dranghekken.

Geen anonieme menigte. Geen damschreeuwer. Geen publiek.

De mens van vlees en bloed en geest is namelijk niet "publiek".

De mens is geen vrijwilliger. Geen slaaf. 


Op de Dam zijn geen schapen want zij die op de lege Dam aanwezig waren, zijn de goede Herder niet. 


Publieke figuren worden deze aanwezigen genoemd. Bewegende figuren in repeterende patronen, schaakstukken, wit en zwart. Alle schaakbord velden hebben een voornaam en een achternaam. Rond het schaakbord staan letters en cijfers. Elk veld heeft als voornaam een letter en als achternaam een cijfer. 

 

Op de Dam staan de voorname publieke figuren vooraan. De koning mag één veld in alle richtingen vooruit, achteruit, links, rechts of schuin lopen en slaan.

 

Met de koning is iets bijzonders. 

De koning mag nooit aangevallen staan. Aanvallen is als je de volgende schaakbeurt het schaakstuk dat je aanvalt kan slaan. Dus als een schaakstuk van de tegenstander je koning aanvalt, dan moet je met je koning weglopen of een schaakstuk tussen je koning en de aanvaller zetten of het aanvallende schaakstuk slaan, zodat je koning niet meer aangevallen staat.

 

De dame ook wel koningin mag meerdere velden in alle richtingen wel via een rechte lijn, dus horizontaal, verticaal, of diagonaal lopen en slaan. Dit maakt de dame dus een erg sterk schaakstuk.

 

Als er een koning op de troon zit, krijgt zijn echtgenote de titel van koningin. Om preciezer te zijn: koningin-gemalin, koningin consort, om duidelijk te maken dat niet zij, maar haar man de grondwettelijke monarch is.

 

Maar als de monarch op de lege Dam, de Goede Herder niet is wie is de grondwettelijke monarch dan wel?

 

Deze 4 en 5 mei 2021 is het bevrijdende antwoord in duidelijke patronen en figuren gegeven.

 

Dit antwoord zal als een staatsrechtelijke bekentenis de boeken ingaan.

 

De inwoner van het grondgebied Enige Erfgenaam van de individuele geboorte trust nalatenschap was namelijk thuis. En thuis is privaat, het private leven is autonoom.

 

Als de koning op de Dam schaak staat en hij kan op geen enkele manier meer het schaak opheffen, dan staat hij schaakmat en heeft hij verloren. De koning heeft verloren als hij geen enkele zet kan doen naar een veld waar hij niet schaak staat, of het schaakgevende stuk geslagen kan worden.


Het doel van schaken is dus om de koning van de tegenstander schaakmat te zetten. Tegelijkertijd wil je je eigen koning zo goed mogelijk veilig houden.

 

En eigen koning dat is de inwoner van het grondgebied Enige Erfgenaam. Onderscheid naar geboorte en afkomst wordt niet geduld.


Een grondwettelijke monarch die geen goede Herder is, kan geen kant meer op.

 

De Nederlandse Wetgeving is daarom online te vinden onder de naam "Maxius voorheen Lexius". Dat verstaat u goed: "Max voorheen Lex"  ja inderdaad in figuurlijke zin staat het er echt: "Maxima voorheen Alexander" en de afkorting van "Nederlandse Wetgeving Online" is, hoe kan het ook anders:"NWO".

 

De Nieuwe Wereld Orde is zo oud als de weg naar Rome, waar de Romeinse kromspraak aan de onschuld presumptie een einde heeft gemaakt.


De doelen van de oude wereldorde zijn "sustainable" omdat de koning schaakmat staat. En omdat de koningin zich koning en keizer waant, staat ook zij schaakmat.

 

Geen wonder dat in het online wetten-en verdragen overzicht "Maxius voorheen Lexius" bij het verdrag de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens met ingangsdatum 10 december 1948, de datum "5 mei 2021" als geldigheidsdatum staat aangeduid.

 

Bij elk van de dertig artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens heeft Maxius voorheen Lexius gesteld: "treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip".


Waarom stelt koningin-consort Maxius voorheen Lexius, dat de 30 artikelen van de Universele Rechten van de Mens "in werking treden op een nader te bepalen tijdstip" ?

 

Ten eerste kan Lexius niet wat Maxius wel denkt te kunnen. De waarden van het Koninkrijk van Lexius zijn namelijk:

 

 1. De rechten van de mens
 2. Rechtszekerheid
 3. Deugdelijkheid van bestuur

 

Als de rechten van de mens de eerste waarde van je Koninkrijk is, kan het nooit koning schaakstuk Lexius zijn die stelt dat de 30 artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens "op een nader te bepalen tijdstip in werking treden".

 

Wat Lexius niet kan, kan Maxius wel!

 

73 jaar lang, vanaf de ingangsdatum 10 december 1948 tot op heden, hebben de Nazi's hun Paarden van Troye van de United Intruder Races (UIR) op de hoogste politieke posities in de Verenigde Naties en alle overige belangrijke mensenrechten organisaties geplaatst om ervoor te zorgen dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens slechts adviserende rechtskracht behield in plaats van bindend en algemeen wereldwijd geldend recht. De Paarden van Troye tactiek werd bekend als Operatie Paperclip.


Operatie Paperclip is speciaal bedoeld om het vertrouwen in mensenrechten en mensenrechten organisaties voorgoed te breken, door volstrekt absurde en abjecte politieke figuren zo opzichtig mogelijk een aan de 30 artikelen van de Universele Rechten van de Mens tegengesteld politiek verdeel en heers beleid te laten uitvoeren.

 

De katholieke "Maxius" en parallel anti paus infiltrant Francis /Jorge Bergoglio, hoort tot de Spaanse antichrist kerk van Palmar de Troya! die Hitler en Stalin en vele andere massa moordenaars, heilig heeft verklaard.

 

Maxima Maxius voorheen Lexius, beroept zich op haar mensenrecht van de godsdienstvrijheid om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens voor de hele wereld af te schaffen.

 

Op de Dam hebben Maxius en Lexius  volgens traditie van voorouderlijke patronen, hun mededeling: "vrijheid is niet vanzelfsprekend" geplaatst, want private, autonome en financieel geboorte trust vermogende, levende mensen van vlees en bloed en geest, kan men niet als slaven houden.

 

Maxius wilde op Bevrijdingsdag 5 mei 2021 haar Nationaal Zionistische kaste eindelijk definitief bevrijden van de dertig artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948, als cadeautje voor koning Lexius die dat onmogelijk zelf kon doen omdat de Enige

 

Erfgenamen uit 2018, de koning herinnerden aan de waarden van zijn Koninkrijk der Nederlanden. 

Ook herinnerden de Enige Erfgenamen van 2018 de koning aan de staande wetenschap, dat "dode en verloren op zee" organen van "dode en verloren op zee" gewaande inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen, niet voor transplantatie geschikt zijn.

 

Koning Lexius staat schaakmat maar koning Maxius breekt samen met anti paus infiltrant Bergoglio wereldwijd de rechtstaat af om de satanische Romeinse Sanhedrin Sharia kromspraak met zijn 12 schandalige presumpties, onder dwang op te leggen.


Maxius voorheen Lexius hoopte dat eenieder die Nederlandse Wetgeving Online (NWO) zou lezen de geldigheidsdatum 5 mei 2021 zou interpreteren als vervaldatum.


Het moreel zou vast en zeker definitief breken, zo calculeerde koning Maxius, als uitgerekend op Bevrijdingsdag 5 mei 2021 temidden van de mensenrechten schendende corona plandemie, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens definitief is komen te vervallen.

 

Per slot van rekening meldt de Nederlander die volgens koning Maxius niet bestaat, zich gerust met DigID bij het moordzuchtige mijnRIVM aan om zich vervolgens verontwaardigd weer uit te schrijven.

 

Koning Maxius is duidelijk veel en veel slimmer dan "je was een beetje dom" koning Lexius. Niet zo slim was de activatie van mijnRIVM in plaats van mijnTrustBelastingdienst door Maxius voorheen Lexius want daarmee is komen vast te staan dat Maxius voorheen Lexius direct verantwoordelijk is voor de aanval op de natiestaat van koning Lexius!


Immers het RIVM streeft naar mensenrechten schendende verplichte mensonterende, verminkende en dodelijke inentingen.


Op een nader te bepalen tijdstip in werking tredende artikelen van de Universele Rechten van de Mens dienen we volgens Maxius voorheen Lexius te lezen als, u raadt het al: NOOIT in werking tredende artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens!

 

De Nazi's hopen dat wij de geldigheids-datum 5 mei 2021 als vervaldatum  interpreteren.


Dat zullen wij uiteraard niet doen.


Geldigheidsdatum betekent dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens per 5 mei 2021 definitief algemeen bindend is geworden en niet meer alleen adviserend !


Een echte Bevrijdingsdag!


De dag waarop de Spaanstalige koning Maxius de waarden van het Koninkrijk der Nederlanden van de Duitse koning Lexius dacht te hebben afgeschaft, hebben de inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen gekozen als de definitieve geldigheidsdatum van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als universeel bindend rechtsbeginsel.


De toepassing van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens verankeren we bovendien in de Sacred Law of One.


We kennen de vindingrijkheid van de NaZi Natural Company Rule of Law ultra vires en racketeering. 

 

Dat zijn de partijen die oerbossen kappen, die mijnRIVM aanbieden zodat u zich kunt afmelden als u zich maar wel eerst aanmeldt, dat zijn de partijen van "Vaccinatie Macht Frei" en laten we het glazen plafond (van de Dome!) breken, laten we mens, dier en gewas vernietigen, zuurstof, Land, Air en Water rantsoeneren, 5G bio wapens inzetten en het hemelgewelf chemtrailen om klimaatdoelen te halen!

 

Van die figuren en patronen hebben de inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen afscheid genomen.

 

Het Ministerie van Buit-en-Landse Zaken van de Hoge Raad van de Kinderen zal de buitgemaakte individuele geboorte trust nalatenschappen repatriëren en strikt privaat afwikkelen.

 

Uitvoeringsorganisatie BOSS/MAKER ontsluit binnenkort de BOSS/MAKER Private CQV LLC kennisomgeving voor studie en private wealth shield settlement expertise.


De geldigheidsdatum 5 mei 2021 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (Living Man) als wereldwijd universeel bindend recht onder Sacred Law of One, is bij BEKENDMAKING / PRESS COMMUNIQUÉ 2/2021/05/05 in Original Quantum Eternal First Field Intelligence, vastgelegd:

 

 • Supreme Authority of the Children 
 • The Regent Emerald Covenant
 • The Suveran
 • For-reign Affairs of the Sole Heirs

 

De geldigheidsdatum van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (Living Man) als wereldwijd universeel bindend rechtsbeginsel onder Sacred Law of One, leidt tot:


 • beëindiging corona racketeering
 • beëindiging inbreuk individuele leefsfeer
 • beëindiging aantasting lichamelijke,  geestelijke en spirituele integriteit
 • beëindiging aantasting van de 30 artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (Living Man)
 • beëindiging Romeins recht kromspraak
 • beëindiging 12 presumpties Romeins Hof
 • beëindiging misbruik, uitbuiting, slavernij

 

Sacred Law Of One Team feliciteert de wereld met het geweldige besluit om geldig te verklaren wat onder Sacred Law of One geldend is.

 

So As It Is Spoken

So As It Is Done