HRK Uitspraken


Uitspraken van de Hoge Raad van de Kinderen.


No Consent Given Register

1. Unauthorized Vincent Zegel domain registrations.

2. Copy Cat / Replica's van het CQV LLC documenten oeuvre van de auteur, op internet websites van derden zonder vooraf verkregen toestemming van de auteur en publicaties zonder vooraf verkregen toestemming van de auteur en zonder kennisgeving aan de auteur.

3. Het gebruik, de bewerking en het vervaardigen van mirrors van het CQV LLC documenten oeuvre van de auteur is INGETROKKEN voor de voormalige beheerders van de FB zelfstudiegroep en overige derden.


Meldingen: bureau@vincentzegel.nl

Bindende uitspraak van de auteur grondlegger

.

Facebook, 7 februari 2022

.

1.De "Hoge Raad van de levende Mensen kinderen HRM" heeft de naam van de originele Hoge Raad van de Kinderen nagebootst met de bedoeling om uitspraken van de originele Hoge Raad van de Kinderen te "herroepen" en haar werkzaamheden te doorkruisen. Dit is onacceptabel.

.

2. Verder staat deze nabootsing HRM website van Mascha Roedelof en Sven Toenbreker, vol met mijn werk en al mijn verklarende teksten, waarbij ik, de auteur grondlegger, wordt geframed als iemand die een slaatje zou slaan uit zijn vermeende slachtofferschap terwijl mijn werk notabene op deze nabootsing HRM website te koop wordt aangeboden.

.

3. De zogenaamde "Hoge Raad van de levende mensen Kinderen HRM", simuleert woordvoerderschap, distribueert mijn documenten en mijn verklarende teksten, terwijl de toestemming daarvoor door mij in april 2021 uitdrukkelijk is ingetrokken omdat ik als auteur grondlegger door Mascha Roedelof geblokkeerd ben in mijn eigen zelfstudiegroep met duizenden leden:"Activeer de afwikkeling van de individuele geboorte trust nalatenschap".

.

4. De zogenaamde "Hoge Raad van de levende mensen Kinderen HRM" heeft nadrukkelijk géén toestemming om mijn documenten na te bootsen, te vertalen, te bewerken, te manipuleren of "door te ontwikkelen".

.

5. De zogenaamde "Hoge Raad van de levende Mensen kinderen HRM" plagieert mijn werk en plaatst bovendien haar naam op mijn, door mij, eigenhandig ontworpen en vervaardigde CQV LLC Diplomatieke Paspoort en op al mijn werk.

.

6. De gehele manier van werken in mijn schrijvende aanwezigheid met mijn zelfstudiegroep, is door Mascha Roedelof zelf onmogelijk gemaakt en vernietigd en zal derhalve in mijn afwezigheid géén doorgang vinden.

.

7. Alleen door mij geauthenticeerde gebonden en gewaarmerkte fysieke akten en HRK producties, welke besteld worden in de webwinkel van de Hoge Raad van de Kinderen HRK: /producties

zijn geldig.

.

8. Alle vrij beschikbare downloads zijn wegens de door Mascha Roedelof ontketende woekerhandel met mijn werk, onbruikbaar en ongeldig.

.

9. Dit geldt voor zowel Mascha Roedelof van de plagiaat website HRM als Ronald Heister van Bossmaker, die beiden de samenwerking met de auteur grondlegger eenzijdig opzegden nadat zij de buit, zijnde mijn werk, binnen hadden.

.

10. De enige originele Hoge Raad van de Kinderen HRK Supreme Authority of the Children SAC, duldt géén clandestiene verkoop, géén nabootsing, géén procedure verwatering en géén inmenging in de procedure voor de Enige Erfgenaam zoals de auteur grondlegger deze heeft ontworpen en geactualiseerd auteursrechtelijk onder zijn beheer heeft geplaatst, in het belang van de procedure zelf.

.

11. De hoofdaansprakelijken van de clandestiene doorverkoop dienen hun activiteiten per ommegaande te stoppen en de website van de zogenaamde "Hoge Raad van de levende mensen kinderen HRM" alsmede de HRM facebookgroep en de website geboortetrust het bewuste pad GOP, dient te worden opgeheven.

.

12. Ik stel alle direct betrokkenen en derde medeplichtigen hoofdelijk aansprakelijk voor het clandestien bewerken, publiceren, distribueren en verhandelen van mijn werk alsook stel ik hoofdelijk aansprakelijk al diegenen die het plagiaat en de clandestiene distributie en exploitatie van mijn werk door HRM, Bossmaker en anderen, aanmoedigen en mogelijk maken.

.

Vincent Zegel Suveran heeft voor de uitvoering van bovenstaande bindende uitspraak, opdracht verleend aan de enige originele Hoge Raad van de Kinderen HRK Supreme Authority of the Children SAC Coöperatie UA.

.

https://hogeraadvandekinderen.nl

.

SACRED LAW OF ONE:

RULE OF LAW OVERWRITE

Copyright © Alle rechten voorbehouden Vincent Zegel

CONTACTGEGEVENS

DE CQV LLC ERFRECHTELIJKE DOCUMENTEN ZIJN UITSLUITEND VIA AANSLUITING BIJ DE PRIVATE CQV LLC VINCENT ZEGEL KENNISOMGEVING TOEGANKELIJK
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

VINCENT ZEGEL SUVERAN PRIVATE CQV LLC DOCUMENTEN CQV LLC DIPLOMATIEK PASPOORT CQV LLC RONDSCHRIFT EN LAW OF ONE OVAALSCHRIFT CQV LLC AUTEUR CREATOR.


 DERDEN WOORDVOERDERSCHAPPEN EN EXPLOITATIES MET MIJN CQV LLC DOCUMENTEN OEUVRE NADRUKKELIJK NIET TOEGESTAAN.


Vincent Zegel.

CQV LLC Documenten

Oeuvre Complete de Suveran Vincent Zegel.

Auteur Creator & grondlegger CQV LLC Documenten

Bureau Vincent Zegel

Hoge Raad van de Kinderen