DE HOGE RAAD VAN DE KINDEREN

HRK | OPENBAAR

AANKLAGER


Mw. G.W.E. Verstegen, Openbaar Aanklager


Pagina van de Openbaar Aanklager bij de Hoge Raad van de Kinderen.


De Openbaar aanklager is degene die namens de minderjarige (Junior) en meerderjarige (Senior) Erfgenamen van de Cestui Que Vie geboorte trust nalatenschap, mensen die ervan verdacht worden de wet te hebben overtreden in staat van beschuldiging stelt.


FAQ - waarom is de stichting in oprichting ?

Antw.: Omdat het, via Doneeractie.NL door donateurs voor de begunstigde: Trudi Verstegen, geschonken totaalbedrag van 11.000,00 EURO door de Actie-eigenaar genaamd: Hans Meijer van Wees De Weerstand, met wie Doneeractie.NL een overeenkomst is aangegaan voor de Doneeractie genaamd: Trudi Verstegen, van de doelstelling Trudi Verstegen, is vervreemd. Naar eigen zeggen, heeft de Actie-eigenaar de donaties op de bank-rekeningnummers van de donateurs teruggestort. Hierdoor is de financiering van de advocaat van Trudi Verstegen met behulp van de donaties, volledig mislukt alsook het bekostigen van de oprichting van de rechtspersoon.


Juridisch adviseur van Trudi Verstegen is:

Feraaz Jahangier

Contact: feraazjahangier@gmail.comCONTACTGEGEVENS

Stichting i.o. Children's Defense Force Instituut - CDFI

Donaties worden bestemd voor zowel de natuurlijke persoon Trudi Verstegen als voor de oprichting van de rechtspersoon (stichting): Verstegen NL72 INGB 0681 8555 68


Doelstelling

De stichting is samensteller en bewaarder van het documentatie archief van stukken van de Enige Erfgena(a)m(en) van de individuele Cestui Que Vie geboorte Trust Nalatenschap, ten behoeve van de juridische bestudering van de processen verbaal, procesorde, procedures Kort Geding, pleitnota's, beschikkingen, veroordelingen, uit huis-plaatsing, Onder Toezicht Stelling (OTS), alle vormen van schuld en schade creatie, geboorte trust nalatenschap vervreemdingen van kinderen (abductie),  veroordeling, woon-rechtontneming, inkomstenderving en dwangbevelen van derde partijen zonder erfrecht, zowel instanties (rechtspersonen) als individuen (natuurlijke personen).

Hoge Raad van de Kinderen

CONTACTGEGEVENS

Copyright © Alle rechten voorbehouden