Hoge Raad van de Kinderen

Activatie,

repatriëring

individuele

geboorte trust

nalatenschap

& afwikkeling
HRK 14 FEBRUARI 2021 - BRIEF AAN DE RAAD VAN STATE


UPLOAD 14 - 2 - 2021

LINK NAAR DE BRIEF AAN DE RAAD VAN STATE  | PDF


UPLOAD 20 - 2 - 2021

ANTWOORD/INSTRUCTIE BRIEF VOOR DE TRUSTBELASTINGDIENST | PDF


KORTE TOELICHTING | RAAD VAN STATE

De Raad van State is onafhankelijke adviseur van de regering over wetgeving en bestuur en hoogste algemene bestuursrechter van het land. Koning Willem-Alexander is Voorzitter van de Raad van State. De dagelijkse leiding berust bij de vice-president Thom de Graaf.


De Raad van State is onafhankelijk adviseur van regering en parlement over wetgeving en bestuur en hoogste algemene bestuursrechter van het land. De Raad van State is een Hoog College van Staat. De Eerste Kamer, Tweede Kamer, de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman zijn dat ook. De Raad van State is een instituut dat in de Grondwet is geregeld. Hij heeft een eigen taak in de democratische rechtsstaat, die hij onafhankelijk van de regering uitvoert.

Bron:

https://www.raadvanstate.nl/overrvs/organisatie/


1. Met de Brief aan de Raad van State brengt de inwoner van het grondgebied Enige Erfgenaam individueel, zijn / haar erfrechtelijke mandaat over aan de Raad van State van de Koning via zijn vice-president De Hoogedel-gestrenge Heer Mr. Th. C. de Graaf.


2. De brief kan worden verzonden naar:

De Raad van State

Persoonlijk in handen van:

De Hoogedelgestrenge Heer Mr. Th.C. de Graaf

Postbus 20019

2500 EA Den Haag


3. De brief geeft in het kort weer, welke werkzaamheden de Enige Erfgenaam (heeft) verricht waarmee hij of zij, in zijn of haar geboorte erfrecht is opgestaan: Surrexi Iure Hereditario De Facto.


4. De brief wordt door de Enige Erfgenaam ondertekend met de Vdf handtekening en gezegeld en geparafeerd en gezegeld in het rondschrift stempel en ovaal stempel op iedere pagina.


5. Op alle pagina's van de volledig getekende en gezegelde brief, wordt de Track & Trace verzendcode genoteerd.


6. Aan de brief aan de Raad van State, hecht de Enige Erfgenaam een afschrift van de aan de Directeur TrustBelastingdienst verzonden Algemene Volmacht met begeleidend schrijven, de verzonden Spoed VBA en overige verzonden erfrechtelijke documenten zoals het CQV LLC schikkingsdocument en het Exoneratie Arrest aan de Hoge Raad der Nederlanden.


7. Op de aangehechte bijlagen van de brief aan de Raad van State, wordt de notitie van de Track & Trace code op alle pagina's voortgezet. 


8. Afschriften van het volledige, aan de Raad van State, verzonden document met bijlagen, kunnen naar eigen keuze en inzicht van de Enige Erfgenaam, worden gestuurd aan de Belastingdienst, aan de hypotheek verstrekker, aan de bank, aan de gemeente, bijvoorbeeld als aanvulling op de kennisgeving in zorgvuldige bewaring genomen politieke stempas.


9. Met de brief aan de Raad van State wordt de Koning verzocht om het in werking treden van de TrustBelastingdienst te bekrachtigen en tijdens de afwikkeling van de individuele geboorte trust nalatenschap, de erfrechtelijke voorziening per maand te treffen, door overmaking van de TrustBelastingdienst naar de bankrekening van de Enige Erfgenaam.


10. De Enige Erfgenaam mag niet worden gedwongen om bij een politieke vereniging te behoren derhalve mogen de bedrijven van de overheidslichamen van de Staat, de Enige Erfgenaam niet tot demonstratie en opstand drijven en niet aan vrijheidsbeperkende maatregelen en directe of indirecte dwang toediening van industriële producten, onderwerpen.DE CQV LLC ERFRECHTELIJKE DOCUMENTEN ZIJN UITSLUITEND VIA DE PRIVATE CQV LLC  KENNISOMGEVING VAN VINCENT ZEGEL TOEGANKELIJKALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

VINCENT ZEGEL SUVERAN PRIVATE CQV LLC DOCUMENTEN CQV LLC DIPLOMATIEK PASPOORT CQV LLC RONDSCHRIFT EN LAW OF ONE OVAALSCHRIFT CQV LLC AUTEUR CREATOR.


DERDEN WOORDVOERDERSCHAPPEN EN EXPLOITATIES MET MIJN CQV LLC DOCUMENTEN OEUVRE NADRUKKELIJK NIET TOEGESTAAN.


Vincent Zegel.

CQV LLC Documenten

Oeuvre Complete de Suveran Vincent Zegel.

Auteur Creator & grondlegger

CQV LLC Documenten


Bureau Vincent Zegel