High Council of the Children  Hoge Raad van de Kinderen HRK

Supreme Authority of the Children SAC

All seals are protected seals

All rights reserved

Counterfeiting prohibited 

The Authority of Values Rising

HRK SAC silent video: Die tijd dat je echt geloofde in de leugens.

9-7-2019 By Vincent Zegel Suveran All rights reserved. Intro In English 

Oorspronkelijke

op de Eerste Wet gegrondveste erfrechtelijke Enige Erfgenaam CQV LLC Documenten


Link naar: Original Sacred Law of One

Hereditary Sole Heir CQV LLC Documents Roadmap

.

Introductory HRK SAC Silent video

In English 

CQV LLC Documents Fase 1

.


Vorming van het administratieve CQV LLC Trust Territoriale Ambassade Legatie orgaan van de per stirpes geautoriseerde Chief General Executor erfrechtelijke Creditor Office


1.De HRK SAC Staff Productivity Executives van de Hoge Raad van de Kinderen High Council of the Children HRK Supreme Authority of the Children SAC Cooperatie UA, zijn de enige leidinggevenden die zijn aangesteld door de oprichter, auteur grondlegger, intellectueel eigendom eigenaar en particuliere notaris Vincent Zegel Suveran.


2.De HRK SAC Executives zijn toegewijd aan de ontwikkeling en het beheer van de HRK SAC Producties bestaande uit de CQV LLC Documenten die sinds 2018 volledig operationeel zijn.


3.Gedurende talloze levenscycli is de zoektocht naar wederzijds begrip gefrustreerd door georkestreerde verhalen en de, in het voordeel van niet-erfgerechtigde buitenstaander derde partijen, gemanipuleerde taal. Als slechts enkelen de kunstmatige intelligentie A.I. beheersen, is de Babylonische spraakverwarring gemakkelijk door te voeren. We zijn getuige van Romeinse maritieme vexatoire, hinderlijk geënsceneerde gerechtelijke uitspraken en misleiding door dubbelagenten om onze CQV LLC Documenten inhoudelijk van richting te veranderen.


4.De maritieme Hugo de Groot private Hoge Raad der Nederlanden (Corporation) vervalste met behulp van hun nepnieuws massa media, ons CQV LLC oeuvre door de spot te drijven met de Enige Erfgenamen die de Enige Erfgenamen zijn (Honi qui mal y pense!) van hun individuele geboorte trust nalatenschap, waardoor de definitie van de Enige Erfgenamen inhoudelijk van richting werd veranderd, door de Enige Erfgenamen van de individuele geboorte trust nalatenschap als: "De Enige Erfgenamen van Nederland" (Corporation), aan te merken.


5.Niet-erfgerechtigde buitenstaander offshore derde partij: "Nederland" (Corporation) is geen land maar een maritieme particuliere politieke commerciële onderneming zonder land, die plus ultra de zekerheden, voorzieningen en activa van de individuele geboorte trust nalatenschap claimt en wegrooft van de geboorte geregistreerde Enige Erfgenamen van de individuele geboorte trust erfenis nalatenschap.


6. Tal van zwarte markt maçonnieke new age New World Order lidmaatschapsorganisaties en Hoge Raad van de Kinderen imitators, worden gefinancierd door de particuliere politieke staat "Nederland" (Corporation) en hebben onze niet-politieke HRK SAC CQV LLC Documenten geframed, om de erfrechtelijke begunstiging van de enige per stirpes geautoriseerde Enige Erfgenaam terug te draaien, door de Enige Erfgenaam tot lid van een organisatie te degraderen welke zich toelegt op de simulatie en illusie van de afwikkeling van de individuele geboorte trust nalatenschap in groepsverband.


7. De Enige Erfgenaam is niet politiek.


Blijf bij de bron:

HRK SAC Staff Productivity Webshop

https://hogeraadvandekinderen.nl/producties


Link naar: Original Sacred Law of One

Hereditary Sole Heir CQV LLC Documents Roadmap


By accommodation of the living man

Vincent Zegel Suveran

All rights reserved

Deze introductie in het Engels


Vincent Zegel

    explanatory daily posts       Vincent Zegel

Facebook

SAC | Facebook

.

HRK SAC heeft feitelijke bevoegdheid

op By accommodation

of the living man gezag

.

Van het administratieve CQV LLC Trust Territoriale Ambassade lichaam All rights reserved

.

De Hoge Raad van de Kinderen Hoge Raad van de Kinderen HRK Hoogste Autoriteit van de Kinderen SAC beoordeelt hoe de vooringenomen particuliere maritieme de facto 'feiten'rechter van het Romeinse gerecht de Cestui Que Vie Dead at Sea (DAS) / Lost and dead at sea – presumptie toepast ten koste en voor rekening van de levende eerstgeboren Enige Erfgenaam van de tweedegeboren overleden placenta Erflater. De rechter streeft de facto naar veroordeling op basis van vexatoire maritieme presumptieve afpersings-jurisdictie waarmee het machts-misbruik van de commerciële wet- en regelgeving resulterend in oneindige schuldslavernij, schade en verlies ten koste en voor rekening van de per stirpes Enige Erfgenaam van de Cestui Que Vie geboorte trust nalatenschap, gangbaar wordt gemaakt. <

Hoge Raad van de Kinderen