DE HOGE RAAD VAN DE KINDEREN

Geautoriseerde HRK-SAC Producties

Onze HRK SAC producties zijn géén wederverkoopbare consumentengoederen maar uniek auteursrechtelijk beschermd intellectueel eigendom van de creator, auteur grondlegger Vincent Zegel Suveran. Privacy: plaats nergens op internet afbeeldingen van de CQV LLC Documenten! Wederverkoop door onbevoegden is ten strengste verboden. Wij leveren wereldwijd in alle landen. Worldwide delivery.


 • Waarborg authenticiteit HRK-SAC Producties.
 • Autorisatie blijkt uit actuele waarmerken per 01-11-2021 van de auteur grondlegger.
 • HRK-SAC Producties zijn géén wederverkoopbare consumentengoederen en kunnen als Preorder beschikbaar zijn; de verwerking van uw preorder en order gebeurt handmatig. 
 • U bestelt niet als burger-persoon-consument maar als Enige Erfgenaam-levende mens waarbij niet de leveringstermijnen maar de bescherming en de authenticiteitswaarborgen van de CQV LLC procedure voor de Enige Erfgenamen, leidend is.
 • HRK-SAC Producties zijn aan verandering onderhevig.
 • Zowel voor openbare als In Private ledenwervingsplatforms gelden auteursrechtelijke restricties.
 • HRK-SAC watermerk en waarmerk simulaties verboden.
 • Exploitatie, distributie & doorverkoop verboden.
 • Imitatie en nadruk verboden.
 • Bewerking en DTP manipulatie verboden.
 • Kopiëren en doorverkoop verboden.
 • Distributie van het werk van de auteur grondlegger - Hoge Raad van de Kinderen SAC via de websites geboortetrust hetbewustepad.nl en bossmaker.nl is wegens hun eenzijdige samenwerkingsopzeggingen 2020 en 2021, verboden.

HRK-SAC PRODUCTS

By

Vincent Zegel Suveran.

All rights reserved

CONTACTGEGEVENS

Cooperation UA

Hoge Raad van de Kinderen HRK - Supreme Authority of the Children SAC

Intellectual Property and Productions

Chamber of Commerce - KVK number: 84753951

.

© Alle rechten voorbehouden. effi copyright/copyclaim all rights and dominion claimed, none waived ever. No liability, no assurance.