DE HOGE RAAD VAN DE KINDEREN

HRK |

DIPLOMATIEK

PASPOORTHRK 4 oktober 2020 - DIPLOMATIEK PASPOORT


1. In verband met de onderwerping van de inwoners van het grondgebied, aan het Corona / CovID 19 gedachtengoed van rechtspersonen met een winstoogmerk, die een bedrijfspolitieke commerciële internationale handelsovereenkomst alliantie hebben gevormd onder de naam: SDG - Sustainable Development Goals, neemt de vraag naar het Diplomatieke Paspoort van de Enige Erfgenaam van de individuele geboorte Trust nalatenschap, exponentieel toe.


2. De internationale SDG handelsovereenkomst alliantie aangevoerd door de farmaceutische industrie, groot bedrijven, multinationals, scholen en instituties concentreert zich volledig op de vervreemding en ontvreemding van de individuele geboorte Trust nalatenschap van de enige begunstigde: de Enige Erfgenaam van de individuele geboorte Trust nalatenschap.


3. De internationale SDG handelsovereenkomst alliantie onderwerpt de Enige Erfgenaam van de individuele geboorte Trust nalatenschap aan een verondersteld medisch experiment teneinde, met behulp van een CovID-19 data chip inplantaat, de Enige Erfgenaam, als bedrijfseigendom te incorporeren en de Trust begunstiging middels handelsovereenkomsten aan de collaborerende derde partijen zonder erfrecht, toe te bedélen.


4. De Enige Erfgenaam stuit erfrechtelijk het industriële SDG monopolie, met de Verklaring Beneficiaire Aanvaarding en het verlenen van de Algemene Volmacht aan de TrustBelastingdienst.


5. Met de erfrechtelijke documenten stuit de Enige Erfgenaam, de zuivere aanvaarding - assumptie van de schuld en schade creëerende industriële derde partijen zonder erfrecht.


6. De industriële derde partijen zonder erfrecht hanteren de onder dwang verkregen verplichte geboorte aangifte als een Verklaring Zuivere aanvaarding van de Enige Erfgenaam - inwoner van het grondgebied.


7. Niemand mag worden gedwongen om tot een industriële en/of bedrijfspolitieke alliantie te behoren op straffe van het verlies van inkomen en verlies van gezag.


8. De derde partijen zonder erfrecht zijn vermeend bevoegd.


9. De Enige Erfgenaam is feitelijk bevoegd.


10. Overeenkomsten onder valse voorwendselen afgedwongen zijn vernietigbaar.


11. Het Diplomatieke Paspoort van de Enige Erfgenaam is een individueel document waarmee de Enige Erfgenaam zijn of haar erfrechtelijke status verklaart.


12. Iedere geboortegeregistreerde inwoner van het grondgebied is Enige Erfgenaam die de individuele batige geboorte Trust nalatenschap uitsluitend Beneficiair aanvaardt.


13. De Hoge Raad van de Kinderen stelt het PDF bestand van het individuele Diplomatieke Paspoort vrij beschikbaar evenals de erfrechtelijke documenten.


14. De Enige Erfgenaam kan het PDF bestand op de eigen PC downloaden en zelf, bij een drukker, een exemplaar van het PDF bestand aanleveren en het Diplomatieke Paspoort in eigen kring, verder verspreiden.


15. Het Diplomatieke Paspoort is een verklarend erfrechtelijk document dat niet dient ter vervanging van de bedrijfspolitieke legale reis- en legitimatiedocumenten.


16. De Enige Erfgenaam doet uitdrukkelijk geen afstand van geregistreerde contracten, zorgrechten, commitments en registergoederen.


17. De gevolmachtigde TrustBelastingdienst treft een niet-politieke voorlopige erfrechtelijke voorziening per maand tot aan de voltooiing van de afwikkeling van de individuele Trust nalatenschap resulterend in het niet- politieke private vermogensbeheer.


18. Met het vrij beschikbaar stellen van de erfrechtelijke documenten: Verklaring Beneficiaire Aanvaarding, Algemene Volmacht met begeleidend schrijven, diverse voorbeeldbrieven en het erfrechtelijke Diplomatieke Paspoort, wordt een voor eenieder vrij toegankelijke procedure ontsloten, waarbij eenieder in staat wordt gesteld om commerciële uitbuiting van de erfrechteljke documenten door bedrijfspolitieke en zakelijke derde partijen zonder erfrecht, te mijden.


19. Support bij het gebruik van de erfrechtelijke documenten wordt gegeven in de erfrechtelijke ledengroep, welke te bereiken is via de navolgende link:


https://www.facebook.com/groups/2400944443546464/

(deze groep met meer dan 4.660 volgende en zelfstandig studerende leden, is door facebook offline gehaald.)


De vrije beschikbaarheid van het CQV LLC Diplomatieke Paspoort PDF bestand is door de eigenaar van het ontwerp en de auteur INGETROKKEN.

Meld verkoop door derden hier


DE CQV LLC ERFRECHTELIJKE DOCUMENTEN ZIJN UITSLUITEND VIA AANSLUITING BIJ DE PRIVATE CQV LLC BOSS/MAKER EXCELLENTIES KENNISOMGEVING TOEGANKELIJK


https://bossmaker.nl/nl-lidmaatschap/
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

VINCENT ZEGEL SUVERAN PRIVATE CQV LLC DOCUMENTEN CQV LLC DIPLOMATIEK PASPOORT CQV LLC RONDSCHRIFT EN LAW OF ONE OVAALSCHRIFT CQV LLC AUTEUR CREATOR.


BEHOUDENS BOSS/MAKER EXCELLENTIES ZIJN DERDEN WOORDVOERDERSCHAPPEN EN EXPLOITATIES MET MIJN CQV LLC DOCUMENTEN OEUVRE NADRUKKELIJK NIET TOEGESTAAN.


Vincent Zegel.

CQV LLC Documenten

Oeuvre Complete de Suveran Vincent Zegel.

Auteur Creator & grondlegger CQV LLC Documenten

Bureau Vincent Zegel

CONTACTGEGEVENS

BUREAU VINCENT ZEGEL


Kosten van het Diplomatieke Paspoort (DPP)
bedragen: 19.50 EURO per exemplaar
inclusief Brievenbuspakje+ verzending

met track en trace verzendcode.

Gaarne Vooraf Betaling op rekening van:

CQV LLC Secretarie 

WTM Hoefsloot 
NL28 ABNA 0416 6388 21BIJZONDERHEDEN BIJ VERKOOP OP AFSTAND

Bij verkoop op afstand via internet, heeft de koper conform maritiem Romeins Recht, herroepingsrecht waarbij de koper zich beroept op het recht om, zonder opgaaf van redenen, een aankoop via internet ongedaan te maken en de koper ontvangt dan de betaling retour.


1. Indien u koper van ons drukwerk bent en u wenst uw internet aankoop te herroepen, stuurt u dan een e-mail naar: bureau@vincentzegel.nl met als bericht onderwerp: herroepingsrecht.


2. 'Zonder opgaaf van reden' houdt in, dat uw herrroeping niet impliceert het gevolg van onjuiste of onvolledige informatie verstrekking te zijn of van de aankoop van een ondeugdelijk product.


3. Het bestand van ons drukwerk is tevens kostenloos beschikbaar voor eenieder die bereid is een exemplaar in eigen beheer te laten uitvoeren.


4. Zowel de koper als de verkoper van drukwerk heeft te maken met bijzonderheden bij verkoop op afstand.


5. Aan de verzending van ons drukwerk wordt veel zorg en energie besteedt. Geretourneerd drukwerk is tweedehands geworden en derhalve kan geretourneerd drukwerk niet meer als nieuw worden verkocht.


6. Verkoop op afstand via internet, kan afpersing van de verkoper met zich mee brengen, waarbij ons onbekende kopers zonder enige affiniteit met de inhoud van ons werk, onze dienstverlening opzettelijk frustreren. Vaak betreft het onbekenden die onze pagina's op Facebook met smaad en laster ontregelen of de maandlimieten van onze formulieren door middel van georganiseerde massale opvragingen, binnen de maand uitschakelen. We spreken dan van georganiseerde vijandige aankoop, waarbij ons drukwerk tweedehands en ongeschikt voor gebruik wordt geretourneerd en wij niettemin gedwongen worden om de betaling aan de vijandige koper te retourneren. 


7. Vijandige kopers, op internet ook wel bekend als "trollen", zijn aan hun Facebook accounts te herkennen. Wij laten deze vijandige kopers en gebruikers analyseren om de schade te verhalen.


8. "Trollen" is actieve inbreuk op de vrijheid van expressie die in Artikel 19 van de Rechten van de Mens is vastgelegd. 


GERETOURNEERD DRUKWERK IS TWEEDEHANDS EN WIJ VERKOPEN ONS DRUKWERK NIET TWEEDEHANDS.


De erfgerechtigde inwoners van het grondgebied hebben geen handelsovereenkomst met de corporate-politieke derde partijen, maar wel vereffeningsplicht.

VAN BELASTINGDIENST NAAR TRUSTBELASTINGDIENST 

Kosten van het Diplomatieke Paspoort (DPP)
bedragen: 19.50 EURO per exemplaar
inclusief Brievenbuspakje+ verzending

met track en trace verzendcode.

Gaarne Vooraf Betaling op rekening van:

CQV LLC Secretarie 

WTM Hoefsloot 
NL28 ABNA 0416 6388 21BIJZONDERHEDEN BIJ VERKOOP OP AFSTAND

Bij verkoop op afstand via internet, heeft de koper conform maritiem Romeins Recht, herroepingsrecht waarbij de koper zich beroept op het recht om, zonder opgaaf van redenen, een aankoop via internet ongedaan te maken en de koper ontvangt dan de betaling retour.


1. Indien u koper van ons drukwerk bent en u wenst uw internet aankoop te herroepen, stuurt u dan een e-mail naar: bureau@vincentzegel.nl met als bericht onderwerp: herroepingsrecht.


2. 'Zonder opgaaf van reden' houdt in, dat uw herrroeping niet impliceert het gevolg van onjuiste of onvolledige informatie verstrekking te zijn of van de aankoop van een ondeugdelijk product.


3. Het bestand van ons drukwerk is tevens kostenloos beschikbaar voor eenieder die bereid is privé een exemplaar in eigen beheer te laten uitvoeren.


4. Zowel de koper als de verkoper van drukwerk heeft te maken met bijzonderheden bij verkoop op afstand.


5. Aan de verzending van ons drukwerk wordt veel zorg en energie besteedt. Geretourneerd drukwerk is tweedehands geworden en derhalve kan geretourneerd drukwerk niet meer als nieuw worden verkocht.


6. Verkoop op afstand via internet, kan afpersing van de verkoper met zich mee brengen, waarbij ons onbekende kopers zonder enige affiniteit met de inhoud van ons werk, onze dienstverlening opzettelijk frustreren. Vaak betreft het onbekenden die onze pagina's op Facebook met smaad en laster ontregelen of de maandlimieten van onze formulieren door middel van georganiseerde massale opvragingen, binnen de maand uitschakelen. We spreken dan van georganiseerde vijandige aankoop, waarbij ons drukwerk tweedehands en ongeschikt voor gebruik wordt geretourneerd en wij niettemin gedwongen worden om de betaling aan de vijandige koper te retourneren. 


7. Vijandige kopers, op internet ook wel bekend als "trollen", zijn aan hun Facebook accounts te herkennen. Wij laten deze vijandige kopers en gebruikers analyseren om de schade te verhalen.


8. "Trollen" is actieve inbreuk op de vrijheid van expressie die in Artikel 19 van de Rechten van de Mens is vastgelegd: 


Eenieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.


GERETOURNEERD DRUKWERK IS TWEEDEHANDS GEWORDEN EN WIJ VERKOPEN ONS DRUKWERK NIET TWEEDEHANDS.