Hoge Raad van de Kinderen

HRK SAC Original

In-Transitie©CQV LLC

Vincent Zegel Suveran Diplomatiek

Paspoort© Via onze HRK SAC Staff Productivity

Webwinkel

.

HRK SAC 2017 - / 23 december 2020/2021/ongoing - TRUSTED-IN-TRANSITIE-CQV-LLC-DIPLOMATIEK-PASPOORT-VINCENT-ZEGEL-SUVERAN-DOCUMENTS.

effi copyright/copyclaim all rights and dominion claimed, none waived ever.


HRK SAC 2017 - / 4 oktober 2020/2021/ongoing - DIPLOMATIEK PASPOORT PDF effi copyright/copyclaim all rights and dominion claimed, none waived ever.


1. In verband met de onderwerping van de inwoners van het grondgebied, aan het Corona / CovID 19 gedachtengoed van rechtspersonen met een winstoogmerk, die een bedrijfspolitieke commerciële internationale handelsovereenkomst alliantie hebben gevormd onder de naam: SDG - Sustainable Development Goals, neemt de vraag naar het Diplomatieke Paspoort van de Enige Erfgenaam van de individuele geboorte Trust nalatenschap, exponentieel toe.


2. De internationale SDG handelsovereenkomst alliantie aangevoerd door de farmaceutische industrie, groot bedrijven, multinationals, scholen en instituties concentreert zich volledig op de vervreemding en ontvreemding van de individuele geboorte Trust nalatenschap van de enige begunstigde: de Enige Erfgenaam van de individuele geboorte Trust nalatenschap.


3. De internationale SDG handelsovereenkomst alliantie onderwerpt de Enige Erfgenaam van de individuele geboorte Trust nalatenschap aan een verondersteld medisch experiment teneinde, met behulp van een CovID-19 data chip inplantaat, de Enige Erfgenaam, als bedrijfseigendom te incorporeren en de Trust begunstiging middels handelsovereenkomsten aan de collaborerende derde partijen zonder erfrecht, toe te bedélen.


4. De Enige Erfgenaam stuit erfrechtelijk het industriële SDG monopolie, met de Verklaring Beneficiaire Aanvaarding en het verlenen van de Algemene Volmacht aan de TrustBelastingdienst.


5. Met de erfrechtelijke documenten stuit de Enige Erfgenaam, de zuivere aanvaarding - assumptie van de schuld en schade creëerende industriële derde partijen zonder erfrecht.


6. De industriële derde partijen zonder erfrecht hanteren de onder dwang verkregen verplichte geboorte aangifte als een Verklaring Zuivere aanvaarding van de Enige Erfgenaam - inwoner van het grondgebied.


7. Niemand mag worden gedwongen om tot een industriële en/of bedrijfspolitieke alliantie te behoren op straffe van het verlies van inkomen en verlies van gezag.


8. De derde partijen zonder erfrecht zijn vermeend bevoegd.


9. De Enige Erfgenaam is feitelijk bevoegd.


10. Overeenkomsten onder valse voorwendselen afgedwongen zijn vernietigbaar.


11. Het Diplomatieke Paspoort van de Enige Erfgenaam is een individueel document waarmee de Enige Erfgenaam zijn of haar erfrechtelijke status verklaart.


12. Iedere geboortegeregistreerde inwoner van het grondgebied is Enige Erfgenaam die de individuele batige geboorte Trust nalatenschap uitsluitend Beneficiair aanvaardt.


13. De Hoge Raad van de Kinderen stelt het PDF bestand van het individuele Diplomatieke Paspoort vrij beschikbaar evenals de erfrechtelijke documenten.


14. De Enige Erfgenaam kan het PDF bestand op de eigen PC downloaden en zelf, bij een drukker, een exemplaar van het PDF bestand aanleveren en het Diplomatieke Paspoort in eigen kring, verder verspreiden.


15. Het Diplomatieke Paspoort is een verklarend erfrechtelijk document dat niet dient ter vervanging van de bedrijfspolitieke legale reis- en legitimatiedocumenten.


16. De Enige Erfgenaam doet uitdrukkelijk geen afstand van geregistreerde contracten, zorgrechten, commitments en registergoederen.


17. De gevolmachtigde TrustBelastingdienst treft een niet-politieke voorlopige erfrechtelijke voorziening per maand tot aan de voltooiing van de afwikkeling van de individuele Trust nalatenschap resulterend in het niet- politieke private vermogensbeheer.


18. Met het vrij beschikbaar stellen van de erfrechtelijke documenten: Verklaring Beneficiaire Aanvaarding, Algemene Volmacht met begeleidend schrijven, diverse voorbeeldbrieven en het erfrechtelijke Diplomatieke Paspoort, wordt een voor eenieder vrij toegankelijke procedure ontsloten, waarbij eenieder in staat wordt gesteld om commerciële uitbuiting van de erfrechteljke documenten door bedrijfspolitieke en zakelijke derde partijen zonder erfrecht, te mijden.


19. Support bij het gebruik van de erfrechtelijke documenten wordt gegeven in de erfrechtelijke ledengroep, welke te bereiken is via de navolgende link:


https://www.facebook.com/groups/2400944443546464/

(deze groep met meer dan 4.660 volgende en zelfstandig studerende leden, is door facebook offline gehaald.)


De vrije beschikbaarheid van het CQV LLC Diplomatieke Paspoort PDF bestand is door de eigenaar van het ontwerp en de auteur INGETROKKEN.

Meld verkoop door derden hier


DE CQV LLC ERFRECHTELIJKE DOCUMENTEN ZIJN UITSLUITEND VIA DE PRIVATE CQV LLC  KENNISOMGEVING VAN VINCENT ZEGEL TOEGANKELIJKALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

VINCENT ZEGEL SUVERAN PRIVATE CQV LLC DOCUMENTEN CQV LLC DIPLOMATIEK PASPOORT CQV LLC RONDSCHRIFT EN LAW OF ONE OVAALSCHRIFT CQV LLC AUTEUR CREATOR.


DERDEN WOORDVOERDERSCHAPPEN EN EXPLOITATIES MET MIJN CQV LLC DOCUMENTEN OEUVRE NADRUKKELIJK NIET TOEGESTAAN.


Vincent Zegel.

CQV LLC Documenten

Oeuvre Complete de Suveran Vincent Zegel.

Auteur Creator & grondlegger

CQV LLC Documenten


Bureau Vincent ZegelCONTACTGEGEVENS

BUREAU VINCENT ZEGEL AMICORUM

Aanschaf van het In-Transitie©CQV LLC Diplomatieke Paspoort© €25,00 amicorum-effi-tribute© per exemplaar (geplastificeerd); Track & Trace verzendkosten ad. € 4,65 inbegrepen.


Aanvragen uitsluitend via de webwinkel.


of via De Hoge Raad van de Kinderen Webwinkel HRK-SAC


Aanvragen via een e-mail of in de tekstregel van uw bankoverschrijving kunnen wij helaas niet verwerken.


VZ CQV LLC Private Offices Amicorum.

De erfgerechtigde inwoners van het grondgebied hebben geen handelsovereenkomst met de corporate-politieke derde partijen, maar wel vereffeningsplicht.

VAN BELASTINGDIENST NAAR TRUSTBELASTINGDIENST 

Hoge Raad van de Kinderen