DE HOGE RAAD VAN DE KINDEREN

CQV LLC

ORGANOGRAMCONTACTGEGEVENS

BUREAU VINCENT ZEGEL

LEGENDA

PDF | Volgorde hulp

CQV LLC DOCUMENTEN STROOMDIAGRAM

.......

001 VBA 2018 - Notarieel gelegaliseerde Verklaringen Beneficiaire Aanvaarding (VBA) aan de Minister van Financiën / trustee en de fiduciary bank ABN AMRO MeesPierson. Dit traject is afgerond. De documenten 2018 zijn leidend, de formulieren 2018 op non actief.

002 SPOED VBA - actief

SPOED VBA | PDF | VERKLARING BENEFICIAIRE AANVAARDING

Vrij te gebruiken digitaal bestand download, waarmee derde partijen, commercieel handelend op voorkennis van de Zuivere Aanvaarding-assumptie en de Cestui Que Vie Dead at Sea presumptie, kunnen worden betekent.

003 ALGEMENE VOLMACHT - actief

003 bijlage ALGEMENE VOLMACHT BEGELEIDEND SCHRIJVEN - actief

004 - EXONERATIE ARREST AAN DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN - actief

005 - BRIEF AAN DE RAAD VAN STATE - actief

006 - NOTIFICATIE ZORGVULDIGE BEWARING STEMPAS 2021 - actief

006 PDF PRINTEXEMPLAAR BEWARING STEMPAS TK21 OM HANDMATIG IN TE VULLEN - download

006 LINK NAAR DE NOTIFICATIE BEWARING ANTWOORDBRIEF GEMEENTE

https://www.formdesk.com/direct-web/Bewaring_Antwoordbrief_Gemeente

006 PDF PRINTEXEMPLAAR NOTIFICATIE BEWARING ANTWOORDBRIEF GEMEENTE

download

007 - NIET POLITIEK CQV LLC DIPLOMATIEK PASPOORT ENIGE ERFGENAAM - actief

008 - CQV LLC AMBASSADE LEGATIE - actief

009 - CQV LLC SCHIKKINGSDOCUMENT - actief

De vorderingen zijn onder dwang en met Cestui Que Vie voorkennis, door de Derde partijen zonder erfrecht, aan de Enige Erfgenaam opgelegd; de betalingen onverschuldigd.

010 - CQV LLC PROMISSORY NOTE - actief

PROMISSORY NOTE PDF / WORD | BEGELEIDEND SCHRIJVEN PDF

Vrij te gebruiken digitaal bestand download, waarmee claimende, vorderende en eisende derde partijen zonder erfrecht, kunnen worden betekent.  Vorderingen van Aanvaardbare beneficiaire derde partijen, worden aan de afwikkeling van de nalatenschap, toegevoegd.

010 - CQV LLC CEDE MAIORI - actief

CEDE MAIORI |  AANHOUDING VAN MENSENRECHTEN DOORKRUISENDE ZAAK

Vrij te gebruiken digitaal bestand download, Halt en correct - document van de Hoge Raad van de Kinderen, waarmee de zaak van de, met Cestui Que Vie voorkennis handelende rechter, wordt aangehouden. 

010 - ANTWOORD/INSTRUCTIEBRIEF VOOR DE [TRUST]BELASTINGDIENST - actief

Heeft u een brief van de Ontvanger (Belastingdienst) gekregen waarin om uitleg gevraagd wordt naar aanleiding van de ontvangst van uw erfrechtelijke documenten ? Stuur de antwoord/instructiebrief naar de afzender zich noemende: de Ontvanger.

UPLOAD 20 - 2 - 2021

ANTWOORD/INSTRUCTIE BRIEF VOOR DE TRUSTBELASTINGDIENST | PDF


011 - AAN 'DE ONTVANGER' / DE BELASTINGDIENST NOTIFICATIE ACTIVATIE MIJN TRUST BELASTING DIENST - actief

Heeft u een brief van de Ontvanger (Belastingdienst) gekregen waarin de Ontvanger de inhoudelijke aanwijzingen van uw erfrechtelijke documenten negeert ? Stuur de Notificatie Activatie MijnTrustBelastingdienst naar de afzender zich noemende: de Ontvanger.

UPLOAD 06 - 03 - 2021

NOTIFICATIE ACTIVATIE MIJNTRUSTBELASTINGDIENST | PDF

NOTIFICATIE ACTIVATIE MIJNTRUSTBELASTINGDIENST | WORD


012 - CEDE MAIORI | BERISPING STUITING CORRECTIE van de 12 Presumpties van de Roman Court  Downloads PDF  |  WORD

012 - Begeleidend schrijven aan de  Voorzitter van de Raad van State Koning Willem-Alexander Downloads PDF | WORD

012 - Begeleidend schrijven aan de "overheidsfunctionarissen" in vermeende openbare dienst onder vermeende openbare eed   Download  WORD
PDF | Volgorde hulp

CQV LLC DOCUMENTEN STROOMDIAGRAM


ACTIVEER

MIJNTRUSTBELASTINGDIENSTDe erfgerechtigde inwoners van het grondgebied hebben geen handelsovereenkomst met de corporate-politieke derde partijen, maar wel vereffeningsplicht.

VAN BELASTINGDIENST NAAR TRUSTBELASTINGDIENST 


DE ALGEMENE VOLMACHT MET BEGELEIDEND SCHRIJVEN IS TEVENS BESCHIKBAAR ALS PRINT MODEL;

OM HANDMATIG IN TE VULLEN EN IN BLAUWE INKT

TE ONDERTEKENEN EN VAN

UW WIJSVINGERAFDRUK/ZEGEL TE VOORZIEN.