DE HOGE RAAD VAN DE KINDEREN

CQV CESTUI QUE VIE

LLC LIVE LIFE COMPETENCE

RETORE PROMULGATIE

Voor als u nog géén CQV LLC Documenten heeft verstuurd.

In kalme afwachting van de lancering van de BOSS/MAKER CQV LLC Excellenties UVRM/Law of One Kennisomgeving van de Minister van de Hoge Raad van de Kinderen - Supreme Authority of the Children (SAC) Special Envoy van het Ministerie van Buit-en-Landse Zaken - For-reign Affairs of the Sole Heirs,


kunt u als Enige Erfgenaam voorafgaand aan de gespecialiseerde ondersteuning bij de ministerieel gewaarmerkte CQV LLC erfrechtelijke documenten, alvast AANGETEKEND een retore promulgatie tekst naar u zèlf sturen zodat u de Track en Trace verzendcodes op uw aangetekende CQV LLC promulgatie kunt noteren en deze later als gewaarmerkte bijlage aan het tijdframe van uw CQV LLC erfrechtelijke documenten, kunt toevoegen.


De tekst dient u met de hand te schrijven en luidt alsvolgt:


De Signatory :voornaam vdf familienaam:

is de Enige Erfgenaam van de individuele geboorte trust nalatenschap van de erflater: NAAM IN KAPITALEN en van alle daarvan afgeleide trusts in alle notatie varianten van de NAAM IN KAPITALEN herleidbaar naar de eerstgeboren levende standing mens

:voornaam:


Datum van geboorte:


Dagtekening van de aangetekende retore verzending van de promulgatie CQV LLC erfrechtelijke documenten voor de Trustees met politieke ministeriële verplichting (ministerial duty) en de Fiduciaries van de Trustee,


Enige Erfgenaam Signatory:


Autograaf (voornamelijk) met zegel (wijsvingerafdruk in blauwe inkt)


Trustee gegevens herleidbaar naar de erflater: NAAM IN KAPITALEN en Enige Erfgenaam :voornaam vdf familienaam:

BSN:


usque ultra arguit - tot nader order


CQV LLC DOCUMENTEN VINCENT ZEGEL.

.......


VBA 2018 - Notarieel gelegaliseerde Verklaringen Beneficiaire Aanvaarding (VBA) aan de Minister van Financiën / trustee en de fiduciary bank ABN AMRO MeesPierson. Dit traject is afgerond. De documenten 2018 zijn leidend, de formulieren 2018 op non actief.


DE CQV LLC ERFRECHTELIJKE DOCUMENTEN ZIJN UITSLUITEND VIA AANSLUITING BIJ DE CQV LLC BOSS/MAKER EXCELLENTIES KENNISOMGEVING TOEGANKELIJK


https://bossmaker.nl/nl-lidmaatschap/
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

VINCENT ZEGEL SUVERAN PRIVATE CQV LLC DOCUMENTEN CQV LLC DIPLOMATIEK PASPOORT CQV LLC RONDSCHRIFT EN LAW OF ONE OVAALSCHRIFT CQV LLC AUTEUR CREATOR.
CONTACTGEGEVENS

BUREAU VINCENT ZEGEL

De erfgerechtigde inwoners van het grondgebied hebben geen handelsovereenkomst met de corporate-politieke derde partijen, maar wel vereffeningsplicht.

VAN BELASTINGDIENST NAAR TRUSTBELASTINGDIENST