PRESS RELEASE

PERSBERICHT 27 OKTOBER 2021 VAN BOSS/MAKER


Spoedbericht - 27 oktober 2021


In deze update schrijven wij over recente ontwikkelingen waar wij u op de hoogte van willen brengen.


Beste lezer,


Wij streven er te allen tijde naar om een eerlijke, betrouwbare, transparante en behulpzame partner te zijn met al onze stakeholders.


Zo ook met u, daarom vinden wij het van belang dat u op de hoogte bent van een aantal ontwikkelingen.


Sinds een aantal dagen zijn wij in overleg met de SAC/HRK en in het bijzonder de Suveran Vincent Zegel en de Regent Monique Klinkert.


Hierin stonden een aantal essentiële onderwerpen centraal waarin een aantal standpunten vanuit de SAC/HRK opgelegd werden aan BOSS/MAKER.


De standpunten die opgelegd werden kunnen en konden wij niet waarmaken. Hierom zagen wij geen andere mogelijkheid dan de samenwerking met de SAC/HRK te beëindigen. Voor uw informatie zullen wij de brief die vanochtend gezonden is door onze directeur Ronald Heister hieronder citeren: --- "Aan Z.E. de heer Vincent Zegel Suveran van de Autoriteit Hoge Raad van de Kinderen SAC/HRK, Vincent Zegel Waardenbureau Aan H.E. Monique -Yvette, Regent Emerald Covenant van de Autoriteit Hoge Raad van de Kinderen SAC/HRK Cc. HRK/SAC Secretariaat Bcc. BOSS/MAKER


Management Team Datum: 27 oktober 2021 Status: vertrouwelijk


Excellenties,


Hiermee wil u bedanken voor een verhelderende e-mail, uw complimenten en mooie woorden. Uw standpunten en wensen zijn duidelijk. Ik zou niets liever wensen dan aan uw wensen gehoor te kunnen geven.


Binnen ons managementteam is overleg geweest over uw standpunten en wensen en geconstateerd dat deze voor BOSS/MAKER momenteel niet realistisch noch haalbaar zijn. Gehoor geven aan uw standpunten en wensen betekent namelijk dat het voortbestaansrecht van BOSS/MAKER in gevaar komt. Ik kan het mij niet permitteren om een prachtig initiatief als BOSS/MAKER te laten falen. Ik draag de verantwoordelijkheid voor onze teamleden, leveranciers, leden en andere relaties en zie mij thans voor een voldongen feit gesteld om de zorgvuldig opgebouwde werkrelatie en bijzondere samenwerking tussen BOSS/MAKER en HRK/SAC te herzien.


Ik zie op dit moment helaas geen andere optie dan om onze samenwerking per 1 november 2021 noodgedwongen te moeten beëindigen. Om dit voor alle partijen zo soepel mogelijk te laten verlopen stel ik een Exit strategie voor. De Exit strategie is van belang om onze stakeholders op de hoogte te brengen, om ze duidelijkheid en transparantie te bieden en om de samenwerking tussen BOSS/MAKER en HRK/SAC af te bouwen. U treft de Exit strategie als bijlage aan. [geen]


Graag geef ik u mee, dat u ook na beëindiging van onze samenwerking zult ervaren dat team BOSS/MAKER een loyaal, trouw, discreet en eerlijk team is geweest en zal blijven. Lopende zaken zullen netjes en respectvol worden afgehandeld, zoals een goed mens verschuldigd is te doen.


Ik voorzie echter dat deze treurige ontwikkeling een behoorlijk negatieve impact zal gaan hebben op elke betrokken partij zoals BOSS/MAKER, de community, de leveranciers, de teamleden, HRK/SAC, de Suveran, de Regent.


Daarnaast voorzie ik dat deze ontwikkeling een behoorlijk positieve impact zal gaan hebben op alle zelfbenoemde “deskundigen” (misleiders) op gebied van Autonomie en Geboortetrust.


Ik betreur het dat de samenwerking hier en nu op deze wijze moet eindigen omdat u zich niet kunt vinden in de door ons aangereikte oplossing en voor het voldongen feit waar u alle betrokkenen op zo’n korte termijn voor heeft gesteld. Juist in deze tijden waar men behoefte heeft aan stabiliteit, betrouwbaarheid en professionele begeleiding. Opmerkelijk genoeg schrijft u dat wij niet transparant zouden zijn in onze commissie afdrachten en het aanleveren van professionele cijfers ‘maandenlang achterwege zouden laten’.


Wij hechten aan eerlijk zakendoen en hebben maandelijks aan u gerapporteerd en zorgvuldig volgens afspraak afgedragen. Er zijn geen afspraken gemaakt over de wijze van rapporteren. Wellicht wilt u aangeven wat u onder professionele rapportage verstaat?


Regent heeft wel de wens uitgesproken voor meer inkomsten. Maar dat is wat anders. Ingesloten treft u nogmaals onze overzichten aan. Ook treft u een concept persverklaring aan, welke door ons is opgesteld en welke ik hiermee aan u voorleg met uitleg over thans ontstane situatie. Ik verzoek u vriendelijk mij zo spoedig als mogelijk te laten weten of u zich kunt vinden in deze verklaring.


Gezien de door u benoemde deadline van 1 november rest ons niet veel tijd meer om op een nette en ordentelijke wijze onze samenwerking af te ronden. Ik vertrouw in dezen op uw welwillende begrip en medewerking." ---


Wat betekent dit voor uw lidmaatschap en of uw bestelling(en)? BOSS/MAKER helpt baas over eigen leven te worden en te blijven. Zo zullen wij de aankomende tijd gebruiken om onze lang bestaande mantra’s verder te ontwikkelen met als doel om onze community nog krachtiger, nog onafhankelijker en nog beter voorbereid te krijgen op wat komen gaat. Met als ultiem doel een leven vol vrijheid, geluk, plezier en gezondheid. Wij willen u duidelijk maken dat wij enorm betreuren dat de zaken zo gelopen zijn.


Wat betekent dit verder voor u?


Uw lidmaatschap

Wij begrijpen dat de ontwikkelingen enorm verwarrend en vervelend zijn voor ons, maar ook voor u. Wij willen u graag de gelegenheid geven om zelf uw keuze te maken. Mocht u graag uw lidmaatschap willen behouden dan waarderen wij dat enorm. Mocht u uw lidmaatschap op willen zeggen, dan respecteren wij uw keuze. Uw betaalde lidmaatschap zal dan voor de resterende duur vereffend worden.


Het Diplomatiek Paspoort

Alle bestellingen van het Diplomatiek Paspoort die bij ons gedaan zijn, zullen geannuleerd worden en terugbetaald worden aan u. Overige producten Momenteel kan er niets meer besteld worden via onze online webshop. We willen graag zaken goed regelen en willen niet dat auteursrechten geschonden worden. Na een correctie op de website zullen een aantal producten weer online komen die exclusief van BOSS/MAKER zijn.


Nieuwe ontwikkelingen

Team BOSS/MAKER kijkt er naar uit om vol verve aan de slag te mogen gaan met deze veranderingen waarbij wij onze gezamenlijke energie, optimisme en doorzettingsvermogen ten volle voor onze leden zullen inzetten. BOSS/MAKER gaat een nieuwe periode in, met mooie innovaties in verschiet zodat wij onze leden kunnen helpen aan eigen baas zijn op gebied van voedsel, water, energie, vermogensbeheer, community, handel, onderwijs, gezondheid en meer. Wij zullen een vernieuwde BOSS/MAKER en daarmee vernieuwde dienstverlening zo snel als mogelijk introduceren. Aankomende evenementen


Alle aankomende evenementen zullen tijdelijk worden geannuleerd.


Hulp en ondersteuning

Wij verwachten dat u enorm veel vragen zult hebben, wij vragen om uw geduld en tijd. We willen graag de tijd nemen om de zaken goed af te ronden en in correcte banen te leiden.Team BOSS/MAKER


----


9 november 2021 - De uitvoering tot dusver:


1. Het auteursrechtelijk beschermde intellectuele eigendom van Vincent Zegel Suveran. wordt nog steeds door BOSS/MAKER aangeboden.


2. De HRK-SAC ledenpagina op Facebook met meer dan 800 leden, is niet aan HRK-SAC overgedragen maar op 8 november door BOSS/MAKER overgenomen.


Van: Suveran Supreme Authority of the Children (SAC) <suveran@supremeauthorityofthechildren.com>

Datum: 9 november 2021 00:59:26 +01:00

Onderwerp: 08-11 Ontvreemding HRK-SAC Assets van Vincent Zegel Suveran. Aan: Ronald Heister BV RHPR BV en BOSS/MAKER T.a.v.: de heer Heister - In Private Ronald-Franciscus


Datum: 8 november 2021


Geachte heer Ronald Heister, In Private Ronald Franciscus Antonius en/of nader te noemen meester Tolga Zivali principal en/of nader te noemen meester Martin Geddes principal en/of nader te noemen meester(s),


Heren,


per 1 november 2021 heeft Bossmaker, Boss/Maker, BOSS/MAKER van de heer Ronald Heister, In Private Ronald Franciscus, Ronald Franciscus Antonius en nader te noemen meester(s), de samenwerking met Vincent Zegel Suveran eenzijdig opgezegd.


1. Betreft: Inherent aan uw eenzijdige samenwerkings-opzegging is ook het SAC Ministerschap van de heer Ronald Heister geëindigd:


Tengevolge van de eenzijdige samenwerkingspzegging door Bossmaker, Boss/Maker, BOSS/MAKER van heer Ronald Heister, In Private Ronald Franciscus, Ronald Franciscus Antonius en nader te noemen meester(s), met Vincent Zegel Suveran, is het aan de heer Heister door Vincent Zegel Suveran toegekende voormalige Ministerschap SAC geëindigd.


2. Betreft: Het gebruiks-, exploitatie en distributierecht welke Vincent Zegel Suveran HRK-SAC (na het debacle met mevrouw Roedelof van geboortetrusthetbewustepad.nl) aan de heer Heister had toevertrouwd, is door de eenzijdige samenwerkingsopzegging door Bossmaker, Boss/Maker, BOSS/MAKER van de heer Ronald Heister, In Private Ronald Franciscus, Ronald Franciscus Antonius en nader te noemen meester(s), vernietigd:


De eenzijdige opzegging door de uitvoeringsorganisatie Bossmaker, Boss/Maker, BOSS/MAKER van heer Ronald Heister, In Private Ronald Franciscus, Ronald Franciscus Antonius, heeft het gebruiks-, exploitatie en distributierecht betreffende de CQV LLC SAC Documenten Oeuvre Complete, brieven, verklarende teksten en al het intellectuele eigendom by Vincent Zegel Suveran All rights reserved, voor BOSS/MAKER vernietigd.


3. Betreft: Verrekening zonder rekening en verantwoording door de voormalige exploitant-distributeur BOSS/MAKER:


Voormalige exploitant-distributeur Bossmaker, Boss/Maker, BOSS/MAKER van de heer Ronald Heister, In Private Ronald Franciscus, Ronald Franciscus Antonius en nader te noemen meester(s), heeft de kosten van alle CQV LLC HRK-SAC producties en de BTW van het exploitatie-distributie bedrijf van de heer Heister, met de nog openstaande commissie tegoeden 2021 van Vincent Zegel Suveran HRK-SAC en Regent Monique Yvette HRK-SAC verrekend, waarbij de boekhoud kundige rekening en verantwoording door uitvoeringsorganisatie Bossmaker, Boss/Maker, BOSS/MAKER van de heer Ronald Heister, In Private Ronald Franciscus, Ronald Franciscus Antonius en nader te noemen meester(s), tot op de dag van vandaag ontbreekt.


4. Betreft: Schadeplichtigheid door medewerking van commerciële derde partijen aan auteursrechtenschendingen en schending van het intellectuele eigendom van Vincent Zegel Suveran in opdracht van de voormalige exploitant-distributeur Bossmaker, Boss/Maker, BOSS/MAKER van heer Ronald Heister, In Private Ronald Franciscus, Ronald Franciscus Antonius en nader te noemen meester(s):


Commerciële derde partijen die aan auteursrechten schendingen en schending van het intellectuele eigendom van Vincent Zegel Suveran in opdracht van de voormalige exploitant-distributeur Bossmaker, Boss/Maker, BOSS/MAKER van de heer Ronald Heister, In Private Ronald Franciscus, Ronald Franciscus Antonius en nader te noemen meester(s), meewerken alsmede auteursrechten schendingen en schending van het intellectuele eigendom van Vincent Zegel Suveran in opdracht van de voormalige exploitant-distributeur Bossmaker, Boss/Maker, BOSS/MAKER van de heer Ronald Heister, In Private Ronald Franciscus, Ronald Franciscus Antonius en nader te noemen meester(s), faciliteren, zijn schadeplichtig.


5. Betreft: Eenvoudig voor commerciële derde partijen te identificeren producties waarvoor auteursrechten en intellectuele eigendom van Vincent Zegel Suveran van kracht zijn:


Commerciële derde partijen kunnen de CQV LLC SAC producties waarvoor auteursrechten en rechten met betrekking tot het intellectuele eigendom van Vincent Zegel Suveran van kracht zijn, eenvoudig identificeren met behulp van alle SAC gewaarmerkte producties en producten waarop de voormalige exploitant - distributeur Bossmaker, Boss/Maker, BOSS/MAKER van heer Ronald Heister, In Private Ronald Franciscus, Ronald Franciscus Antonius en/of zijn partner de heer Tolga Zivali en/of nader te noemen meester(s) aanspraak maken, door de commerciële derde partij te dwingen om uitvoeringsopdrachten van de heer Vincent Zegel Suveran van SAC en/of van mevrouw Monique Yvette van SAC, te verhinderen en/of te annuleren.


6. Betreft: Commerciële derde partijen die de uitvoerings-opdrachten van de beheerders van de auteursrechten en het intellectuele eigendom van de heer Vincent Zegel Suveran van SAC en/of van mevrouw Monique Yvette van SAC verhinderen en/of annuleren kunnen schadeplichtigheid voorkomen door de uitvoering van opdrachten te herstellen:


Commerciële derde partijen die de uitvoeringsopdrachten van de heer Vincent Zegel Suveran van SAC en/of van mevrouw Monique Yvette van SAC verhinderen en/of annuleren kunnen schadeplichtigheid voorkomen door de uitvoeringsopdracht per e-mail notificatie te herstellen en de annulering van de uitvoeringsopdracht binnen 7 dagen na dagtekening van de annulering, per e-mail notificatie in te trekken.


E-mailadres voor het intrekken van annuleringen per e-mail notificatie: regent@supremeauthorityofthechildren.com


7. Betreft: onrechtmatige verwijdering d.d. 8-11-2021 van de FB SAC ledenpagina Supreme Authority of the Children @HRKSAC met meer dan 800 leden door de heer Heister:


De voormalige exploitant - distributeur Bossmaker, Boss/Maker, BOSS/MAKER van heer Ronald Heister, In Private Ronald Franciscus, Ronald Franciscus Antonius en nader te noemen meester(s), heeft de Facebook SAC ledenpagina Supreme Authority of the Children @HRKSAC met meer dan 800 leden, hedenavond buitgemaakt en de heer Heister is onder meer om reden van deze onrechtmatige daad, hoofdelijk aansprakelijk en schadeplichtig jegens de creator, auteur grondlegger van alle CQV LLC SAC documenten, brieven, verklarende teksten en HRK-SAC producties: Vincent Zegel Suveran.


8. Betreft: Supreme Authority of the Children is Regent Monique-Yvette en Vincent Zegel Suveran


Uit de opdrachtbevestiging aan de grafisch ontwerper d.d. 18-10-2021 blijkt dat het inhoudelijk paspoort is vervaardigd door de Supreme Authority of the Children: Monique-Yvette of Vincent Zegel Suveran.


De heer Heister wordt uitsluitend als opdrachtgever: Ronald-Franciscus van BOSS/MAKER aangeduid.


9. Betreft: de leden van BOSS/MAKER


De leden van BOSS/MAKER worden door de heer Heister van BOSS/MAKER medeplichtig gemaakt aan het strafbare feit van heling, van het door de heer Heister van Vincent Zegel Suveran. gestolen auteursrechtelijk beschermde intellectuele eigendom van Vincent Zegel Suveran. en Regent Monique Yvette: Supreme Authority of the Children - SAC.


De heer Heister was vanaf de aanvang van de samenwerking op de hoogte van het auteursrechtelijk beschermde intellectuele eigendom van Vincent Zegel Suveran. en de autonomie van Vincent Zegel Suveran.


Ook heeft Vincent Zegel Suveran aan de heer Heister het ministerschap SAC toevertrouwd onder voorwaarde dat de onafhankelijkheid van de Hoge Raad van de Kinderen / Supreme Authority of the Children gewaarborgd blijft en het ministerschap SAC door financiële transparantie voor belangenverstrengeling met BOSS/MAKER gevrijwaard.


De heer Heister zegde dan ook een applicatie toe, waarin de kosten en de baten en de omzetcijfers zelfstandig konden worden gemonitord door de Regent Monique Yvette en Vincent Zegel Suveran.


Deze toegezegde applicatie alsook de boekhoud kundige inzage in de cijfers is de SAC Regent en Suveran, tot op de dag van vandaag door de heer Heister geweigerd.


Without Prejudice,

By

Vincent Zegel Suveran.

All rights reserved


Assets Vincent Zegel Suveran. HRK-SAC All rights reserved

Creditor’s Office In Private Notary, Auteursrechtelijke Vergoedingen Vincent Zegel Suveran. Postbus 496, 5340 AL Oss.

.............


Hoge Raad van de Kinderen / Supreme Authority of the Children (SAC) Hoge Raad van de Kinderen SAC

© Auteursrechten: Alle rechten voorbehouden Vincent Zegel Suveran.

© Intellectuele eigendom: Vincent Zegel Suveran.

© No Consent Given Derden verspreiding en exploitatie van het CQV LLC Documenten oeuvre van Vincent Zegel is niet toegestaan.

© No Consent Given Derden registratie van Vincent Zegel en Geboortetrust domeinen is niet toegestaan.

FB | Vincent Zegel Dagelijkse sfeer berichten van Vincent Zegel Suveran.

.............


The Original One - Surrexi Iure Hereditario - Sacred Law of One - I am private


copyright/copyclaim all rights and dominion claimed, none waived ever. No liability, no assurance.By

Vincent Zegel Suveran.

All rights reserved