DE HOGE RAAD VAN DE KINDEREN

ONLINE TUTORIAL GUIDE | OFFICIËLE GIDS ERFRECHTELIJKE DOCUMENTEN :

HRK |

CQV LLC

AMBASSADES LEGATIESHRK 23 december 2020 - CQV LLC CONVENTIE DIPLOMATIEK VERKEER


1. Met de VBA documenten die vrij beschikbaar zijn, wordt overeenkomstig de Rechten van de Mens, geen enkel onderscheid naar geboorte en afkomst geduld.


2. Je bent Enige Erfgenaam van jouw individuele Cestui Que Vie geboorte trust nalatenschap.


3. Alle ellende komt voort uit trustroof door rechts-personen en dat zijn dus de derde partijen zonder erfrecht.


4. De Jeugdzorg praktijken zijn ook volledig op trustroof gebaseerd. Men gaat onder valse voorwendselen, als het ware op voorhand voor je kinderen 'zorgen' en daarmee legt de rechtspersoon Jeugdzorg, alvast beslag op de individuele geboorte trust nalatenschap van je kinderen!


5. Met de verzending van de erfrechtelijke documenten, is je woonstede een CQV LLC Ambassade geworden.


6. Een CQV LLC Ambassade mag niet ultra vires worden betreden en er mag géén beslag op de ambassade residentie worden gelegd.


7. De Enige Erfgenaam is aantoonder van de erfrechtelijke documenten en het Diplomatieke Paspoort, en geniet diplomatieke onschendbaarheid in het gehele grond-gebied alwaar de waarden van de Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) van kracht zijn.


8. De CQV LLC waarden zijn:


1. Rechten van de mens

2. Rechtszekerheid

3. Deugdelijkheid van bestuur........................DOWNLOAD DE PDF VAN DE CQV LLC AMBASSADEURS LEGATIE GELOOFSBRIEF CQV LLC DIPLOMATIEKE ZENDING


DOWNLOAD IN WORD 


Inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen zijn feitelijk bevoegd en derhalve bevoegd om de, op basis van Capitis Diminutio Maxima functionerende, vermeend bevoegde overheid, eenzijdig de eigenhandig gewaarmerkte CQV LLC ambassade brief, te doen bezorgen. 


Postadres

DGBD/Legalisaties Kamer SB2.26

Postbus 20201

2500 EE DEN HAAG


https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/ministerie-van-financien-directoraat-generaal-belastingdienst

TERUG NAAR DIPLOMATIEK PASPOORT
CONTACTGEGEVENS

BUREAU VINCENT ZEGEL

De erfgerechtigde inwoners van het grondgebied hebben geen handelsovereenkomst met de corporate-politieke derde partijen, maar wel vereffeningsplicht.

VAN BELASTINGDIENST NAAR TRUSTBELASTINGDIENST 


DE ALGEMENE VOLMACHT MET BEGELEIDEND SCHRIJVEN IS TEVENS BESCHIKBAAR ALS PRINT MODEL;

OM HANDMATIG IN TE VULLEN EN IN BLAUWE INKT

TE ONDERTEKENEN EN VAN

UW WIJSVINGERAFDRUK/ZEGEL TE VOORZIEN.