Hoge Raad van de Kinderen

HRK SAC

CQV LLC Ambassade LegatieHRK 23 december 2020 - CQV LLC CONVENTIE DIPLOMATIEK VERKEER


1. Met de VBA documenten, wordt overeenkomstig de Rechten van de Mens, geen enkel onderscheid naar geboorte en afkomst geduld.


2. Je bent Enige Erfgenaam van jouw individuele Cestui Que Vie geboorte trust nalatenschap.


3. Alle ellende komt voort uit trustroof door rechts-personen en dat zijn dus de derde partijen zonder erfrecht.


4. De Jeugdzorg praktijken zijn ook volledig op trustroof gebaseerd. Men gaat onder valse voorwendselen, als het ware op voorhand voor je kinderen 'zorgen' en daarmee legt de rechtspersoon Jeugdzorg, alvast beslag op de individuele geboorte trust nalatenschap van je kinderen!


5. Met de verzending van de erfrechtelijke documenten, is je woonstede een CQV LLC Ambassade geworden.


6. Een CQV LLC Ambassade mag niet ultra vires worden betreden en er mag géén beslag op de ambassade residentie worden gelegd.


7. De Enige Erfgenaam is aantoonder van de erfrechtelijke documenten en het Diplomatieke Paspoort, en geniet diplomatieke onschendbaarheid in het gehele grond-gebied alwaar de waarden van de Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) van kracht zijn.


8. De CQV LLC waarden zijn:


1. Rechten van de mens

2. Rechtszekerheid

3. Deugdelijkheid van bestuur........................DOWNLOAD DE PDF VAN DE CQV LLC

Inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen zijn feitelijk bevoegd en derhalve bevoegd om de, op basis van Capitis Diminutio Maxima functionerende, vermeend bevoegde overheid, eenzijdig de eigenhandig gewaarmerkte CQV LLC ambassade brief, ter inzage in eigen residentie te bewaren.


In verband met de bestuursrechtelijke corona crisis kan het zijn dat legalisaties voor de gevolmachtigde TrustBelastingdienst Trustee, niet in behandeling worden genomen.


DE CQV LLC ERFRECHTELIJKE DOCUMENTEN ZIJN UITSLUITEND VIA DE PRIVATE CQV LLC  KENNISOMGEVING VAN VINCENT ZEGEL TOEGANKELIJKALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

VINCENT ZEGEL SUVERAN PRIVATE CQV LLC DOCUMENTEN CQV LLC DIPLOMATIEK PASPOORT CQV LLC RONDSCHRIFT EN LAW OF ONE OVAALSCHRIFT CQV LLC AUTEUR CREATOR.


DERDEN WOORDVOERDERSCHAPPEN EN EXPLOITATIES MET MIJN CQV LLC DOCUMENTEN OEUVRE NADRUKKELIJK NIET TOEGESTAAN.


Vincent Zegel.

CQV LLC Documenten

Oeuvre Complete de Suveran Vincent Zegel.

Auteur Creator & grondlegger

CQV LLC Documenten


Bureau Vincent Zegel
TERUG NAAR DIPLOMATIEK PASPOORT